Ansökan Prova på Forskning

Ansökan Prova på Forskning

Handledaren ska ha sin hemvist inom VGR och/eller GU och ha avlagt medicine doktorsexamen. Handledaren ansöker om forskningsmånader för medarbetarens räkning.

ALF-medel ersätter prova på-forskarens lön under 3 månader vilka kan fördelas över en 12-månadersperiod. Medlen kan inte sökas för det vetenskapliga arbete som ingår i ST-utbildningen.

Behörig att söka:

Projektet ska vid ansökningstillfället vara:

Behörig att bli prova-på forskare:


Ansök om medel

Ansökningsomgång

checked Löpande


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

PublishedDocument information: Ansökan Prova på Forskning | Last modified: 2019-07-01 by Brita Öhlander

Ansökan Prova på Forskning, from ALF-medel Västra Götalandsregionen
http://researchweb.org/is/alfgbg/document/232531