Vad kan man söka för?

Vad kan man söka för?

Denna information riktar sig till dig som planerar att söka medel från lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg. Behörig att söka medel från FoU-rådet är alla regionanställda inom det geografiska området södra Älvsborg eller annan vårdgivare som har avtal med Hälso- och Sjukvårdskansliet. Om du är anställd genom en samfinansierad verksamhet där VG-regionen inom södra Älvsborg är en av parterna så tillämpar FoU-rådet enskild prövning av din behörighet att söka medel.

Anslag som rådet delar ut

För dig som är intresserad av att arbeta med forskning finns en rad olika bidrag/stipendier att söka. De bidrag som går att söka genom FoU-rådet är (klicka på beteckningen så kommer en detaljerad beskrivning av anslaget i fråga)

Ansökningsperioder och sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för doktorandmedel och projektmedel är 31:a mars och 31:a oktober varje år. Övriga ansökningar kan göras löpande under hela året.

Sista ansökningsdag

För ansökningar om doktorandbidrag och medel för enskilda projekt ska dokument 1 undertecknas av den sökande och dennes verksamhetschef för att vara FoU-rådet tillhanda senast kl 12.00 fem vardagar efter sista ansökningsdag (dispens ges ej!). Dokument 1 skrivs ut från hemsidan när ansökan är klar. Om du ansöker om projektmedel vill FoU-rådet även att du kompletterar ditt personkort med CV-uppgifter om dina akademiska och forskningsrelaterade meriter. FoU-rådet gör avdrag med 15% från den totala medelpoängen om CV saknas på sökande och handledare.

Besked

Efter lokala FoU-rådets beslutsmöte får du som har sökt doktorandmedel eller projektmedel besked via e-post.

Att ta hänsyn till

Förvaltningskostnader/overheadkostnader

Förvaltningsavgifter/overheadkostnader eller andra administrativa påslag beviljas inte. Sådana avgifter förutsätts inte vara aktuella för anslag som överförs inom- eller mellan förvaltningar inom det geografiska området Södra Älvsborg.

Vetenskaplig ansats

För att beviljas projektmedel krävs att ditt projekt har en vetenskaplig ansats.
FoU-rådet beviljar bara medel till vetenskapligt korrekta projekt, men eftersom varje bedömningstillfälle utgår ifrån de ansökningar som kommit in kan kvalitetskraven för att få medel variera något från år till år.

Ansökan ska skrivas på svenska

För att FoU-rådet ska beakta din ansökan ska den vara skriven på svenska.

Korrespondens med rådet

Observera att all korrespondens mellan FoU-rådet och er som söker pengar kommer att ske via e-post. Det är därför viktigt att du regelbundet ser efter om du har fått e-post.

Single Case Research Experimental Design (SCRED)

Mer information om hur FoU-rådet bedömer ansökningar med metoden Single Case Research Experimental Design (SCRED) (=single subject design) finns på sidan om Single Case Research Experimental Design (SCRED)

Manual

I menyn till vänster hittar du "Hjälp och service" för mer ingående instruktioner.

PublishedDocument information: Vad kan man söka för? | Last modified: 2019-03-01 by Tanja Fransson

Vad kan man söka för?, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/document/14