Om FoU-rådets anslag

Om FoU-rådets anslag

Mer om FoU-anslagen


Vad kan man söka för?


Bedömningskriterier


Utbetalningsrutiner


Acknowledgement


SCRED-metoden

Via alternativen till höger kan du läsa mer om FoU-rådets anslag. Saknar du någon information är du välkommen att kontakta systemadministratören för FoU-rådets hemsida för kompletterande svar.

pdf document Reglemente_for_FoU-radet SÄ_version_2019-04-14.pdf (132 kB)

Några tips att ta hänsyn till när du ansöker om FoU-medel!

PublishedDocument information: Om FoU-rådets anslag | Last modified: 2019-07-19 by Researchweb Support 7

Om FoU-rådets anslag, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/document/18531