Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 349 hits in 0.59 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted and completed VAD HÄNDER NÄR 12-ÅRIGA FLICKOR SAMTALAR OM MENSTRUATION OCH PUBERTET?
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-23
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Hur flickor förhåller sig till sin kropp är avgörande för hur hennes identitetsutveckling och hur hennes framtida reproduktiva hälsa ska se ut. En arbetsmodell att möta 12-åriga flickor i grupp har prövats och vidareutvecklats på ungdomsmottagningen i Lerum. Arbetsmodellen innebär att flickorna tillsammans med sin skolsköterska kommer klassvis till ungdomsmottagningen för att under ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/23
uct:40 gave a hit
Granted and completed ETT ALTERNATIVT SÄTT ATT MÖTA FLICKOR I TIDIG PUBERTET. Ungdomsmottagningarna Lerum, Skara och Mölnlycke samverkar i en randomiserad studie.
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-45
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Förändras flickors attityder gentemot menstruation och till sin kropp hos dem som erhåller arbetsmodellen på ungdomsmottagningen jämfört med dem som inte erhåller den? En arbetsmodell att möta 12-åriga flickor i grupp har prövats och utvecklats sedan 5 år på Lerums ungdomsmottagning. Arbetsmodellen innebär att flickorna kommer klassvis till ungdomsmottagningen tillsammans med sin ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/45
uct:40 gave a hit
Granted and completed Kartläggning av årskurs 6 flickors attityder till menstruation och sin kropp
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-107
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Erfarenheter visar att flickor ofta har en oklar uppfattning om sin kropp och dess funktioner vid tiden för första mens. Detta påverkar deras upplevelse av första menstruatioen (menarche) och deras uppfattning om sig själva som unga kvinnor och därigenom även deras möjligheter att hantera sin sexualitet. Syftet är att genom en kvantitativ undersökning kartlägga hur flickor i årskurs 6 ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/107
uct:40 gave a hit
Granted and completed Low cost group education makes 12-year old girls more positive towards becoming a woman
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-612
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
En arbetsmodell att möta 12-åriga flickor i grupp har prövats och utvecklats sedan 6 år på Lerums ungdomsmottagning. Arbetsmodellen innebär att flickorna kommer klassvis till ungdomsmottagningen tillsammans med sin skolsköterska för att samtala om hur det är att bli kvinna. Med enkla pedagogiska hjälpmedel lockas flickorna att samtala om menstruation, de kvinnliga könsorganen och hur ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/612
uct:40 gave a hit
Granted and completed Attitudes and feelings towards menstruation and womanhood in girls around menarche
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-2436
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Flickor har ofta en oklar uppfattning om kroppen och dess funktioner vid tiden för första mens vilket påverkar deras upplevelse av första menstruationen och hur de uppfattar sig själva. Denna kvantitativa undersökning kartlägger hur flickor i årskurs 6 tänker och känner omkring menstruationen och kroppen. Genom en validerad enkät samt egna utvecklade frågor svarar flickor som fått ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/2436
uct:40 gave a hit
Granted and completed Vad händer när 12-åriga flickor samtalar om menstruation och pubertet.
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-2472
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Hur flickor förhåller sig till sin kropp är avgörande för identitetsutveckling och framtida reproduktiva hälsa. En arbetsmodell att möta 12-åriga flickor i grupp har utvecklats på ungdomsmottagningen i Lerum. Genom FGD ska man vetenskapligt öka kunskapen om vad som händer när flickorna kommer till ungdomsmottagningen och samtalar om menstruation och processen att bli kvinna. Grounded ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/2472
uct:40 gave a hit
Granted and completed Attitudes and feelings towards menstruation and womanhood in girls around menarche
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-2844
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Erfarenheterna visar att flickor ofta har en oklar uppfattning om sin kropp och dess funktioner vid tiden för menarche. Detta kan påverka deras upplevelse av menstruationen framöver, deras uppfattning om sig själva som unga kvinnor och därigenom sin möjlighet att hantera sin sexualitet. Skiljer sig attityderna mellan pre- och postmenarcheala flickor. Området är otillräckligt kartlagt och ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/2844
uct:40 gave a hit
Granted and completed Att bli kvinna - flickor på tröskeln till vuxenlivet
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-P-5832
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen har flickor i tidig pubertet som målgrupp. De aspekter som är föremål för forskning är att ta reda på flickors attityder, tankar och känslor om kring menstruation och kroppen samt mäta hur en ny arbetsmodell fungerar. För den unga människan hör självkänsla ihop med hur hon/han uppfattar sin egen kropp. Flickans självuppfattning påverkas av puberteten, ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/5832
uct:40 gave a hit
Rejected Midwife’s ambition to engage in transition focused education of 12 year old girl’s
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-6633
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Första menstruationen är ett kraftfullt tecken på att en flicka blir en kvinna. Flickor får information om menstruation från hemmet, skolan men också massmedia och genom reklam. Vissa flickor har svårt att hitta en positiv identitet i att bli och vara kvinna och behöver mycket stöd under sin pubertet. Syftet med arbetet är att kartlägga barnmorskors attityder till en ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/6633
uct:40 gave a hit
Granted and completed Skillnaden mellan flickor och pojkars sexuella riskbeteende och skillnader i möjligheterna att påverka deras beteende.
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-9069
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Denna studies syfte är att ta reda på om det finns skillnader mellan flickor och pojkars sexuella riskbeteende och om deras inställning till utbildning inom sexuellt överförbara sjukdomar (sexuel transmitted infections, STI). Så gott som alla könssjukdomar ökar i vårt land idag. Klamydia har ökat dramatiskt sedan 1997 och vanligast är den hos ungdomar mellan 15-24 år. Orsakerna till ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/9069
uct:40 gave a hit
Granted and completed Att bli kvinna - flickor på tröskeln till vuxenlivet
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-P-9144
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen har flickor i tidig pubertet som målgrupp. De aspekter som är föremål för forskning är att ta reda på flickors attityder, tankar och känslor om kring menstruation och kroppen samt mäta hur en ny arbetsmodell fungerar. Flickans självuppfattning påverkas av puberteten, då hennes kropp förändras, på ett sätt som hon inte kan påverka och styra. Första ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/9144
uct:40 gave a hit
Granted and completed Att bli kvinna - flickor på tröskeln till vuxenlivet
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-10177
Doktorandstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen har flickor i tidig pubertet som målgrupp. Flickans självuppfattning påverkas av puberteten, då hennes kropp förändras, på ett sätt som hon inte kan påverka och styra. De aspekter som är föremål för forskning är att ta reda på flickors attityder, tankar och känslor omkring menstruation och sin kropp samt mäta arbetsmodeller i sex- och samlevnadsarbetet ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/10177
uct:40 gave a hit
Granted and completed Skillnaden mellan flickor och pojkars sexuella riskbeteende och skillnader i möjligheterna att påverka deras beteende.
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-12672
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Ta reda på om det finns skillnader mellan flickor och pojkars sexuella riskbeteende och om deras inställning till utbildning inom sexuellt överförbara sjukdomar (sexuel transmitted infections, STI). Orsakerna till de ökade könssjukdomarna är inte helt klarlagda. En ekäten delas ut i slutet av en lektion i sex och samlevnad. Databearbetningen sker genom beskrivande statistik. Därefter ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/12672
uct:40 gave a hit
Granted and completed Att bli kvinna - flickor på väg till vuxenlivet
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-P-12918
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Flickans självuppfattning påverkas av puberteten, då hennes kropp förändras, på ett sätt som hon inte kan påverka och styra. De aspekter som är föremål för forskning är att ta reda på flickors attityder, tankar och känslor omkring menstruation och sin kropp samt mäta arbetsmodeller i sex- och samlevnadsarbetet utifrån ungdomsmottagningsperspektiv. Första artikeln eveluerar en ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/12918
uct:40 gave a hit
Rejected Influencing attitudes to menstruation and bodily changes in 12 year old girls and to sexually transmitted infections in 17 year old adolescents
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-13444
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen har flickor i tidig pubertet som en viktig målgrupp. Flickans självuppfattning påverkas av puberteten, då hennes kropp förändras, på ett sätt som hon inte kan påverka och styra. De aspekter som är föremål för forskning är att ta reda på flickors attityder, tankar och känslor omkring menstruation och sin kropp samt mäta arbetsmodeller i sex- och ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/13444
uct:40 gave a hit
Granted and completed The crooked road to adulthood
Influencing attitudes to menstruation and bodily changes in 12 year old girls and to sexually transmitted infections in 17-year-old adolescents

Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-13639
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen har flickor i tidig pubertet som en viktig målgrupp. Flickans självuppfattning påverkas av puberteten, då hennes kropp förändras, på ett sätt som hon inte kan påverka och styra. De aspekter som är föremål för forskning är att ta reda på flickors attityder, tankar och känslor omkring menstruation och sin kropp samt mäta arbetsmodeller i sex- och ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/13639
uct:40 gave a hit
Granted and completed The winding road to womanhood
Adolescents´ attitudes towards menstruation, womanhood and
sexual health - observational and interventional studies

Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-14401
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Menarche is a unique marker of female maturation representing the transition from childhood to womanhood. When entering adolescence, children face a number of challenges in areas such as the parent-adolescent relationship, development of the self and identity, an expanding network of social relationships, pubertal changes and the development of sexuality. Education may improve attitudes toward ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/14401
uct:40 gave a hit
Granted and completed TRANSITION TO PUBERTY as experienced by 12-year-old girls
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-21261
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Flera års arbete som barnmorska på en ungdomsmottagning har lett till reflexioner över varför flickor vet så lite om sina kroppar, om sitt könsorgan och om menstruation. Mycket tid har genom åren gått åt till preventivmedelsrådgivning och gynekologisk undersökning då hon först behöver få grundläggande information om kroppen samt samtala om tankar och känslor inför sitt kön. ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/21261
uct:40 gave a hit
Granted and completed Role of gender in sexual behavior and response to education in sexually transmitted infections in 17-year-old adolescents
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-21391
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Denna studies syfte är att ta reda på om det finns skillnader mellan flickor och pojkars sexuella riskbeteende och om deras inställning till utbildning inom sexuellt överförbara sjukdomar (sexuel transmitted infections, STI). Så gott som alla könssjukdomar ökar i vårt land idag. Klamydia har ökat dramatiskt sedan 1997 och vanligast är den hos ungdomar mellan 15-24 år. Orsakerna till ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/21391
uct:40 gave a hit
Granted and completed Disputerad barnmorska med erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ forskning.
Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning, VGFOUSA-P-22061
Stöd för disputerade, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Barnmorska med pedagogisk erfarenhet av att möta och leda grupper. Pedagogisk undervisning enskilt och i grupp inom området kropp, pubertet, sexualitet och riskbeteende. Varit intresserad av utvecklings och forskningsarbete sedan 1995. Gjort två folkhälsoundersökningar 1997. Verksamhetschef fem år. Tidigare erfarenhet av mödravårds och ultraljudsarbete. Tidigare erfarenhet av gynekologisk ...
researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/22061
uct:40 gave a hit

Search information, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/search?search=uct%3A40&page=-1