Kliniskt Forskningscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå | Unit

Kliniskt Forskningscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Unit information

name:
Kliniskt Forskningscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
description:

Kliniskt Forskningscentrum NUS, Västerbottens Läns Landsting

Kliniskt Forskningscentrum (KFC) är en för landsting och universitet gemensam resurs där det ges goda möjligheter att bedriva patientnära klinisk forskning. KFC har forskningslokaler belägna centralt på NUS, öppna för forskare från alla landstingsverksamheter/universitetsenheter som önskar bedriva akademiska studier och/eller företagssponsrade prövningar. KFC är tillgängligt efter ansökningsförfarande där studiens formalia, genomförbarhet, resursbehov och finansiering granskas. Tillsammans med studiens vetenskapliga betydelse bedömer ett oberoende prioråd om tillträde skall beviljas eller avslås. Nyttjandet av lokaler, lab och enklare utrustning på KFC är kostnadsfri för akademisk (ej företagssponsrad) forskning. Nyttjande av mer komplicerad utrustning som kräver personalresurs, samt nyttjande av KFC för företagssponsrad forskning debiteras. På KFC kan man köpa tjänster, så som exempelvis timmar av GCP-utbildad forskningssköterska, mätning av bentäthet/kroppssammansättning i DXA och blodprovstagning. KFC tillhör organisatoriskt enheten för Kliniskt Forskningsstöd, Staben för forskning och utveckling, Västerbottens Läns Landsting och rapporterar även till ALF-kommittén.

Ansökan till KFC sker i Researchweb vid två ansökningstillfällen per år, vanligen i oktober och april. Länk att kopiera in i webläsare: https://www.researchweb.org/is/vll/ansokan/new?id=156891&type=821

Alla frågor som rör verksamheten eller information – ring eller maila Anna Ramnemark, enhetschef anna.ramnemark@vll.se; 070-311 43 96.
Praktikaliteter och anökningsförfarande – kontakta patricia.niemela@vll.se alt 090-785 43 33.

Anna Ramnemark
Enhetschef, Kompetenscentrum för klinisk forskning
Staben för verksamhetsutveckling
Specialistläkare, Medicincentrum, NUS
Västerbottens Läns Landsting
anna.ramnemark@vll.se
090 – 785 43 96
070 – 311 43 96

address:
Norrlands Universitetssjukhus
zip code and city:
901 85 Umeå
phone:
090 - 785 43 33
e-mail:
url-link:
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit
Unit is updated | updated: 2016-04-29 by Patricia Niemelä |

Kliniskt Forskningscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/unit/1021