Centrum för klinisk forskning Region Sörmland | Unit

Centrum för klinisk forskning Region Sörmland

Unit information

name:
Centrum för klinisk forskning Region Sörmland
description:
Centrum för klinisk forskning i Region Sörmland. Anslagsgivare för anställda inom Region Sörmland.
address:
Kungsgatan 41
zip code and city:
631 88 Eskilstuna
phone:
016-10 54 01
e-mail:
url-link:
https://samverkan.regionsormland.se/utbildning-och-forskning/fou-verksamhet/
type of unit:
Financial unit, Financial unit, , Financial unit, Financial unit, ,

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

https://samverkan.regionsormland.se/utbildning-och-forskning/fou-verksamhet/
Unit is updated | updated: 2019-07-15 by Pernilla Larsson |

Centrum för klinisk forskning Region Sörmland | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/unit/1381