Forskning & Utveckling i Region Västernorrland | Unit

Forskning & Utveckling i Region Västernorrland

Unit information

name:
Forskning & Utveckling i Region Västernorrland
description:

Forskning & Utveckling är koncernövergripande och Region Västernorrlands
samordnare av forsknings- och utvecklingsprojekt inom regionens samtliga
verksamhetsområden. F & U ska bidra till att utveckla regionens alla verksamheter genom tillämpad forskning och verksamhetsutveckling.

Detta sker genom

  • att stödja och stimulera i första hand verksamhetsanknuten FOU
  • att skapa möjligheter för FOU-arbete inom samtliga verksamhetsområden i regionen att efter prövning fördela projekt- och stipendiemedel

Personal inom regionen har möjlighet att söka medel från Forskning & Utveckling
eller på annat sätt nyttja våra resurser.

Vid Forskning & Utveckling finns tillgång till kvalificerad metodhandledning och statistisk expertis.
Vi har också ett nära samarbete med Mittuniversitetet
samt ett flertal andra universitet.

Forskning bedrivs inom hälso- och sjukvård, folkhälsa, hälsoekonomi, länsutveckling mm.

address:
Sundsvalls sjukhus
zip code and city:
85186 Sundsvall
phone:
Vx 060-181000
e-mail:
url-link:
https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Forskning/Kliniskt-forskningscentrum-KFC/
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Forskning/
Unit is updated | updated: 2019-10-30 by Erling Englund |

Forskning & Utveckling i Region Västernorrland | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/unit/141