FoU-avdelningen Habilitering & Hälsa Västra Götaland | Unit

FoU-avdelningen Habilitering & Hälsa Västra Götaland

Unit information

name:
FoU-avdelningen Habilitering & Hälsa Västra Götaland
description:
Vid FoU-avdelningen Habilitering & Hälsa VGR bedrivs forskning för att säkra och förbättra vården för våra patientgrupper, personer med bestående funktionsnedsättningar - hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet, varaktig måttlig till svår synnedsättning, nedsättning av i förmågan att röra sig, förstå omvärlden eller att kommunicera och samspela med andra människor.
address:
Ekelundsgatan 8
zip code and city:
411 18 Göteborg
phone:
e-mail:
url-link:
http://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/om-habilitering-halsa/forskning--utveckling/
type of unit:
, ,

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

Vid FoU-avdelningen Habilitering & Hälsa VGR bedrivs forskning för att säkra och förbättra vården för våra patientgrupper - personer med bestående funktionsnedsättningar.

Verksamheterna i förvaltningen ger insatser till personer med hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet, varaktig måttlig till svår synnedsättning, nedsättning av i förmågan att röra sig, förstå omvärlden eller att kommunicera och samspela med andra människor. FoU-avdelningen stödjer och stimulerar forskning och innovation i verksamheterna genom samarbeten med olika institutioner runt om i landet, och regionala och nationella forskargrupperingar.

Med våra FoU-medel driver vi även egen forskning genom ett antal doktorander och forskare. Denna forskning presenteras årligen på FoU-avdelningens utvecklingsdag "Nobelkonferensen", där vi presenterar resultat för förvaltningens chefer, verksamhetsutvecklare, samt för våra politiker.

Arbetet leds av FoU-chef Arve Opheim. På FoU-avdelningen arbetar även två FoU-samordnare, en FoU-administratör och våra studierektorer (en för våra grundutbildningar och en för våra ST-läkarutbildningar).

Unit is updated | updated: 2019-11-11 by Researchweb Support |

FoU-avdelningen Habilitering & Hälsa Västra Götaland | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/unit/1591