Universitetssjukvårdens forskningscentrum | Unit

Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Unit information

name:
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
description:
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) har som mål att höja den vetenskapliga kompetensen hos personal i Region Örebro län genom att stimulera, initiera och stödja forsknings- och utvecklingsprojekt. UFC erbjuder under projekttiden en arbetsplats i kreativ forskningsmiljö. Vidare ges möjlighet att få individuell rådgivning och handledning i projekt- och forskningsarbeten. Det finns möjlighet att få hjälp med utskrifter av intervjuer, inmatning av data m.m. av assistenterna vid enheten. Vid enheten anordnas regelbundet seminarier där forskningsarbeten presenteras och diskuteras.
address:
Södra Grev Rosengatan, S-huset
zip code and city:
Box 1613, 701 16 Örebro
phone:
019-602 70 06
e-mail:
url-link:
http://www.regionorebrolan.se/ufc
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit
Unit is updated | updated: 2018-03-02 by Helena Sävenstrand |

Universitetssjukvårdens forskningscentrum | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/unit/160