Centrum för forskning och utveckling Uppsala universitet/Region Gävleborg | Unit

Centrum för forskning och utveckling Uppsala universitet/Region Gävleborg

Unit information

name:
Centrum för forskning och utveckling Uppsala universitet/Region Gävleborg
description:

Region Gävleborgs FoU-enhet har som uppgift att stimulera till ökat forsknings- och utvecklingsarbete. Till FoU-enheten har Uppsala universitet lagt ett centrum för klinisk forskning. Tillsammans bildar de Centrum för forskning och utveckling, Uppsala universitet/Region Gävleborg,

Länk till Centrum för Forskning och Utveckling Uppsala universitet/Region Gävleborg

address:
Lasarettsvägen 1
zip code and city:
80188 GÄVLE
phone:
026-155462
e-mail:
url-link:
http://www.regiongavleborg.se/A-O/cfug/
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

Vårt uppdrag
Stödja och stimulera till forskning och utveckling inom regionens samtliga ansvarsområden
Bidra till att ökad FoU-kompetens uppnås och används för att förbättra kvaliteten i regionens olika verksamheter
Samverka med Uppsala universitet och högskolan i Gävle för att bidra till den regionala utvecklingen.

Hemsida för Region Gävleborgs FoU-enhet.

Unit is updated | updated: 2018-03-06 by Maria Lindh |

Centrum för forskning och utveckling Uppsala universitet/Region Gävleborg | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/unit/281