HTA-centrum Västra Götalandsregionen | Unit

HTA-centrum Västra Götalandsregionen

Unit information

name:
HTA-centrum Västra Götalandsregionen
description:

HTA-centrums huvuduppdrag är att bistå med:

-råd, stöd i direkta utvärderingsarbetet, feedback
-frågedefinition, litteratursökning, -sortering
-distribution av artiklar
-ekonom för besvarande av ekonomifrågor
-VGR:s analysresurser för frågor kring prevalens/incidens och antal patienter
-statistikstöd exvis för metaanalyser och liknande
-kvalitetssäkringsstöd: bedömning och slutlig sammanfattning i tvärdiciplinär HTA-kvalitetssäkringsgrupp.Normalt utses två individer i ett nätverk inom VGR och Sahlgrenska akademin för kvalitetssäkring.

address:
Röda Stråket 8
zip code and city:
413 45 Göteborg
phone:
0708-439230 Projektsamordnare
e-mail:
url-link:
http://www.sahlgrenska.se/htacentrum
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit
Unit is updated | updated: 2019-07-08 by Pernilla Brown |

HTA-centrum Västra Götalandsregionen | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/unit/291