Forskningsenheten, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås | Unit

Forskningsenheten, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Unit information

name:
Forskningsenheten, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
description:

På SÄS forskningsenhet prioriterar vi patientnära klinisk forskning genom att verka för att skapa goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete med forskning.

Vi ser forskning som en strategisk fråga för utveckling av vården och för att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Vi prioriterar tillämpning av evidens i hälso- och sjukvården med målet att försäkra och förbättra kvaliteten. Vi prioriterar också en ökad samverkan med universitet och högskolor.

address:
Besöksadress: huvudingång, målpunkt C, plan 3
zip code and city:
Brämhultsvägen 53, 501 82 Borås
phone:
033-616 12 59
e-mail:
url-link:
http://www.vgregion.se/sv/sas/Forskning/
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit
Unit is updated | verified: 2019-09-11 |

Forskningsenheten, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/unit/411