Centrum för klinisk forskning Region Västmanland | Unit

Centrum för klinisk forskning Region Västmanland

Unit information

name:
Centrum för klinisk forskning Region Västmanland
description:

Region Västmanland, tillsammans med Uppsala universitet, satsar på utveckling av patientnära forskning, vars delar lokaliserats till Västmanlands sjukhus Västerås.
Centrum för klinisk forskning Västerås är en satsning där den patientnära forskningen sker i direkt kontakt med patienter, till exempel läkemedelstudier eller andra terapistudier. En annan typ av forskning, som sker vid CKF Västerås, är en så kallad översättningsforskning, vilket betyder att man överför de grundläggande kunskaperna, som oftast kommer från universiteten, till praktik vid kliniskt arbete.

Länk till Forskning och Innovation - Region Västmanland

address:
Region Västmanland
zip code and city:
721 89 Västerås
phone:
021-17 55 18 alt 021-17 58 67
e-mail:
url-link:
http://www.medfarm.uu.se/ckfvasteras
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit
Unit is updated | updated: 2017-10-11 by Mariana Ehn |

Centrum för klinisk forskning Region Västmanland | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/unit/461