FoU-rådet Södra Älvsborg | Unit

FoU-rådet Södra Älvsborg

Unit information

name:
FoU-rådet Södra Älvsborg
description:
FoU-rådet har till uppgift att ge förutsättningar och verka för att forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom verksamheterna i södra Älvsborg. FoU-rådet skall stimulera anställdas kreativitet och utveckling av ett kunskapsökande förhållningssätt i arbetet och bevilja medel för FoU-projekt. Huvudsakliga uppgiften är att årligen förmedla ekonomiska bidrag i olika former. En utförligare beskrivning av FoU-rådet finns under fliken övrigt. Vilka personer som ingår i FoU-rådet kan du se under fliken personer.
address:
c/o FoU-centrum, Sven Eriksonsplatsen 4
zip code and city:
503 38 Borås
phone:
010-43 59 410 (fax nr 033 - 20 98 70)
e-mail:
url-link:
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit
  • Tanja Fransson Närhälsan FoU primärvård vgr, FoU-centrum södra Älvsborg Tanja Fransson is administrator of this unit
  • Eva Almqvist Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen
  • Lena Nordeman Närhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg
  • Marie Rusner Södra Älvsborgs Sjukhus - Forskningsenheten
  • Marianne Rythén Folktandvården FoU, FoU-Centrum Sö, Specialistkliniken för Pedodonti och sjukhustandvård Mölndal
  • Pär-Daniel Sundvall Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.

Other information about the unit

FoU-rådets uppgift och funktion

FoU-rådet (The Local Research and Development Board för Södra Älvsborg) har till uppgift att ge förutsättningar och verka för att forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom verksamheterna i södra Älvsborg. FoU-rådet skall stimulera anställdas kreativitet och utveckling av ett kunskapsökande förhållningssätt i arbetet och bevilja medel för FoU-projekt. FoU-rådets viktigaste uppgifter är att inom södra Älvsborg

FoU-rådets sammansättning

I FoU-rådet skall ingå representanter för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Alingsås lasarett, lokala Hälso- och sjukvårdskansliet och primärvården i södra Älvsborg. De representanter som utses skall ha vetenskaplig kompetens och bred förankring i verksamheterna.

Samverkan

FoU-rådet skall samverka med vårdhögskolor, universitet och andra intressenter som rådet finner det lämpligt att samverka med.

Kanslifunktion

Kanslifunktionen för FoU-rådet förläggs till primärvårdens FoU-enhet i södra Älvsborg. I kanslifunktionen ingår att informera om ansökningsförfarandet, sköta den löpande hanteringen av ansökningshandlingar, verkställa beslut om utbetalningar och förfrågningar i samband med dessa, samt att arrangera seminarier över hur man skriver en ansökan. Vidare medverka till att arrangera seminarier där de som beviljats medel ges tillfälle att redovisa hur det har gått.

Vår hemsida

Vi har en utförlig hemsida där du kan läsa mer om oss. Adressen dit är FoU-rådet södra Älvsborg. Där kan du även direkt ansöka om de medel vi delar ut.

Anslag som rådet delar ut

Klicka här för att se detaljerade beskrivningar av de olika anslagen.

Unit is updated | updated: 2019-12-09 by Tanja Fransson |

FoU-rådet Södra Älvsborg | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/unit/49