Forskningssektionen, Region Kalmar län | Unit

Forskningssektionen, Region Kalmar län

Unit information

name:
Forskningssektionen, Region Kalmar län
description:

Uppbyggnaden av enheten ligger i linje med landstingets strävan att alla medarbetare ska ha egen erfarenhet av forskning och utvecklingsarbete. Lika viktigt är insikt om hur forskningsresultat växer fram och används. Något som i slutändan kommer patienten till del genom bättre kvalitet och en säkrare hälso- och sjukvård.

Forskningssektionen stödjer medarbetare som vill börja forska eller som redan bedriver forskningsarbete. På enheten arbetar landstingets forskningschef, forskningshandledare, koordinator för kliniska prövningar och statistiker.

address:
Region Kalmar län
zip code and city:
Länssjukhuset, 391 85 Kalmar
phone:
0480-426685
e-mail:
url-link:
https://www.regionkalmar.se/samarbetsportalen/kompetens_utbildning/forskning-och-forbattring/
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit
Unit is updated | verified: 2019-08-08 |

Forskningssektionen, Region Kalmar län | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/unit/51