Skaraborgsinstitutet | Unit

Skaraborgsinstitutet

Unit information

name:
Skaraborgsinstitutet
description:

Lokal FoU enhet som stimulerar forskning och utveckling inom vård och omsorg i det geografiska området Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Länk till Skaraborgsinstitutet

address:
Besöksadress: Stationsgatan 3
zip code and city:
541 80 Skövde
phone:
0730968918
e-mail:
url-link:
http://www.skaraborgsinstitutet.se/
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

Skaraborgsinstitutet är en politiskt styrd stiftelse inom Västra Götalandsregionen.

Syftet med Skaraborgsinstitutet är att främja sådan forskning och utveckling som är av allmänt intresse inom områden som har anknytning till landstingets och kommunernas verksamhet, inom folkhälsoarbete, hälsovård och sjukvård.

Skaraborginstitutet bedriver seminarieverksamhet och utbildningsverksamhet om olika forskningsmetoder.

Medel från Skaraborgsinstitutet går att söka dels i projektansökan 1:a maj årligen, samt via intresseanmälan under hela året. För mer information gå in på hemsidan: www.skaraborgsinstitutet.se

Unit is updated | updated: 2019-09-27 by Anneli Darheden |

Skaraborgsinstitutet | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/unit/80