Gothia Forum för klinisk forskning | Unit

Gothia Forum för klinisk forskning

Unit information

name:
Gothia Forum för klinisk forskning
description:

Gothia Forum är en enhet inom Västra Götalandsregionen som erbjuder en infrastruktur för att förbättra samarbetet mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri för att stärka den kliniska forskningen i Västra Götaland, både vad gäller kvalitet och kvantitet.

Gothia Forum erbjuder tjänster genom hela forskningsprocessen. Vi fungerar även som en kopplingspunkt till andra stödorganisationer som finns inom Västra Götalandsregionen.
Så väl enskilda forskare och forskargrupper som små och stora företag inom Life Science kan vända sig till oss.

address:
Gröna Stråket 12
zip code and city:
413 45 Göteborg
phone:
031 - 342 96 70
e-mail:
url-link:
http://www.gothiaforum.com
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit
  • Ulrika Logren Gothia Forum, Västra Götalandsregionen SU Ulrika Logren is administrator of this unit
  • Per-Anders Jansson Gothia Forum och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Avd för molekylär och klinisk medic
  • Åsa Särlvik Gothia Forum för klinisk forskning
Unit is updated | verified: 2018-07-09 |

Gothia Forum för klinisk forskning | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/unit/871