Search unit
information Information about search function
Enter the unit name or the beginning of the name.
search for:
Search gave 277 hits in 0 seconds
Units
Unit is updated Akademiska barnsjukhuset, Financial unit
Unit is updated Akademiska laboratoriet, Financial unit
Unit is updated Akutsjukvård och Internmedicin, Financial unit
Unit is updated ALF-enheten och ekonomiavdelningen LU, Anslagsgivare
ALF-enheten prioriterar ALF-medel för disputerade anställda inom Region Skåne eller medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Fakultetsmedel prioriteras av ekonomiavdelningen.
Users associated with the unit: Liselott Gelkner, Elsa Warkander
Unit is updated ALF-kansliet Forsknings- och utbildningsavdelningen AS, Financial unit
Unit is updated ALF-kontoret, Västra Götalandsregionen, FoU-enhet
ALF-kontoret, Västra Götalandsregionen
Unit is updated ALF-medel Region Örebro län, Financial unit
Unit is updated Alingsås sjukhus, Financial unit
VG-regionen.
Users associated with the unit: Camilla Karlsson (Administrator), Tanja Fransson, Lena Nordeman, Marie Twedmark Jansson
Unit is updated Alzheimerfonden, Financial unit
Unit is updated Anestesi- och intensivvård, Financial unit
Unit is updated Arbets- och miljömedicin, Financial unit
Unit is updated Avdelningen för kliniska prövningar (AKP) Universitetssjukhuset Örebro, FoU-enhet
Avdelningen för kliniska prövningar, AKP, stödjer klinisk forskning genom att underlätta för kliniker och läkemedelsföretag att genomföra kliniska prövningar inom Universitetssjukhuset Örebro och Region Örebro län. Vi finns mitt i verksamheten med support för kliniska prövningar och forskning. Vi erbjuder högkvalitativ service till kliniker samt läkemedelsföretag inom klinisk prövningsverksamhet. Våra tjänster omfattar allt från större till mindre uppdrag inom olika områden.
Users associated with the unit: Kristin Klarström Engström (Administrator), , Kerstin Eriksson, Lena Irvhage, Åsa Kälvesten, Ulrika Larsson
Unit is updated Ballarat Health Services, Financial unit
Unit is updated Ballarat Health Services (Anna Wong Shee), Financial unit
Unit is updated Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Financial unit
Unit is updated BKC - Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland, Financial unit
Verksamheten omfattar allt från intensivvård av för tidigt födda barn till vård och behandling av barn och ungdomar med olika slags sjukdomar. Vi har lasarettsansluten hemsjukvård för vissa barn, barn-LAH. Inom kliniken finns även tillgång till lekterapi, skola, dietist och sjukgymnastik för barn. Vi vårdar barn från Östergötland men även barn från andra landsting som kommer till oss för specialistvård.
Users associated with the unit: Per Axberg (Administrator), András Borsodi, Annika Broberg
Unit is updated BKC - Kvinnoklinikerna i Östergötland, Financial unit
BKC-Stab (Barn- och kvinnocentrum, Region Östergötland)
Users associated with the unit: András Borsodi (Administrator), Per Axberg, Annika Broberg, Susanne Malmgren
Unit is updated Blekinge FoU AB, FoU-enhet
Blekinge FoU är en nätverksbaserad sammanslutning av tidigare medarbetare och projektassocierade vid f.d. Blekinge FoU-enhet. Samtliga har omfattande erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete, forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) inom kommuner och landsting. Målsättning med organisationen är att förvalta kunskaper och metoder från Blekinge FoU-enhet och samtidigt göra väl beprövade utredningskoncept tillgängliga för kommuner och landsting i hela Sverige. Organisationens målgrupp är främst vård- och omsorgsförvaltningar. Blekinge FoU erbjuder i huvudsak två typer av tjänster: - Genomförandet av kvalificerade utredningar och framtagande av planerings- och beslutsunderlag - Konsultstöd i utvecklingsarbete (bollplank, handledning) och organisation av utbildningsinsatser
Users associated with the unit: Mårten Wirén (Administrator), Ingvar Ovhed, Eva Lena Strandberg
Unit is updated Blekinge kompetenscentrum, FoU-enhet
Blekinge kompetenscentrum har ett brett samarbete med länets samtliga kommuner, Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Region Blekinge, Länsstyrelsen, patientföreningar, handikapporganisationer, FoU-enheter, högskolor och universitet i utbildnings-, forsknings- och utvecklingsarbetet.Länk till Blekinge kompetenscentrum
Users associated with the unit: (Administrator)
Unit is updated Blod- och tumörsjukdomar, Financial unit

Search unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/unit/search