User account for Bertil Hagström

Bertil Hagström, Företag

Basic information

name:
Bertil Hagström
profession:
Distriktsläkare
email:

Work

department:
Dr Hagström AB
workplace:
Forsen
phone number:
070-564 39 37
city:
519 90 Horred
country:
Sweden

Qualified assistance

Tutor

target group and cost:
ST-läkare med projektarbete och doktorander i primärvården Södra Älvsborg i första hand
orientation/description:
Distriktsläkare. FoU-arbete under många år. Disputerad 2007. Masterutbildning vid Nordiska Hälsovårdshögskolan. Tidigare lärare vid Allmänmedicin, Gbg. Se fö mitt CV.
Handlett ST-läkares projekt

Doctoral Thesis (1)

 1. Gothenburg, Sweden: Gothenburg University; 2007. ISBN ISBN 978-91-628-7077.

Article - Peer reviewed scientific (11)

 1. [Medical reasons for not spreading sewage sludge on farm fields].
  [Medicinska skäl mot spridning av avloppsslam på åkermark.]
  Lakartidningen 2010:107(9):564-5.
 2. [Talking with the patient about the choice of treatment: better to talk about chance and chance seeking than about risk].
  [Vid samtal med patienten om vat av behandling: Tala hellre om chans och chansökning än om risk.]
  Lakartidningen 2009:106(5):261-2.
 3. My sickness and me: Men with cardiovascular disease and their perceptions of their illness and medication.
  [Min sjukdom och jag - mäns med hjärtkärlsjukdom och deras uppfattning sjukdom och läkemedel]
  Journal of Men’s Health and Gender 2005:2:429-35.
 4. Hagström B, Mattsson B, Skott A.
  The Journal of Men’s Health and Gender 2005:2:429-435.
 5. [Opportunistic screening for diabetes in primary health care. Life style changes can prevent diabetes mellitus among individuals at risk].
  [Opportunistisk screening för diabetes i primärvården. Livsstilsförändringar kan förhindra diabetes mellitus hos riskindivider.]
  Lakartidningen 2002:99(16):1852.
 6. Döden - en utma nng för patienterna.
  [The dying patient-a challenge to health care personnel]
  Hagström B, Lind B, Holt M, Landmark B, Petersvik B.
  Nordisk Medicin 1998:5:3.
 7. [It could have been better now!]
  [Det kunde ha varit bättre nu!]
  Hagström B, Liljedahl M.
  Lakartidningen 1995:92(4):253-4.

Conference Paper - Peer reviewed (6)

 1. Tromsø, Norway: 17th Nordic Congress of General Practice; 2011.
 2. Mellbourne: Wonca Asia Pacific Regional Conference; 2008.
 3. Hagström B, Brodén J.
  Florens: Wonca Europe 12 th regional conference; 2006.
 4. Hagström B, Mattsson B, Skott A.
  Helsingfors: 13 Nordiska kongressen i allmänmedicin; 2003.
 5. Coventry: Qualitative Evidence-Based Practice:Taking a Critical Stance; 2001.

Article - Other scientific (6)

 1. Prispressade läkemedel utan miljöhänsyn kan stå oss dyrt.
  [Prispressade läkemedel utan miljöhänsyn kan stå oss dyrt Sverige föreslår skärpning av internationella regler för att minska utsläpp]
  Hagström B, Fagerberg B, Larsson J.
  läkartidningen 2012:109(nummer 14):2.
 2. [Issuing death certificates--a dangerous mission].
  [Att utfärda dödsbevis --ett livsfarligt uppdrag.]
  Lakartidningen 2005:102(5):327.
 3. [The employer should pay for personnel with burnout symptoms].
  [Arbetsgivaren bör betala för sin utbrända personal.]
  Lakartidningen 1998:95(34):3507.
 4. [A headband--dry and wet].
  [Pannband--torrt i vått.]
  Lakartidningen 1996:93(19):1816.
 5. [Scarlatina--for the sake of infrequency!]
  [Scarlatina--för ovanlighetens skull!]
  Lakartidningen 1995:92(18):1891.

Manuscripts, not yet accepted

Chilli extract for painful arthritis – a new oral pain killer? A case report

Scientific publications

- Compliance – efterlevelse, men af hvad? Månedskrift för praktisk laegegerning 2006/4
- Moderator för symposium; "Kadmium – nya insikter om kadmiums breda
skadepanorama " vid Riksstämman 2010
- Moderator för symposium; "Hormonstörande kemikalier". Riksstämman 2012
Moderator för symposium "Kost för en bättre hälsa och värld", Läkarnas riksstämma 2015
- Moderator för seminarium; "Lipider för eller emot". Svensk förening för allmänmedicins
kongress 2013

Other publications

1. Ovansjöenkäten, en befolkningsstudie om hälso- och sjukvårdskonsumtion, 1980.
2. Utbildningsprogram för blivande allmänläkare i Sandvikens Sjukvårdsdistrikt 1984/85.
3. Rådgivningspärm för sjuksköterskor i Gästrikland 1984.
4. Landstingspolitikers arbetsvillkor, 1987 publicerad som del i bokform, red. Johan
Calltorp
5. Medical guidelines for Kalabagh Hospital in Pakistan 1988, för Internationella Röda
Korset.
6. Enkel kartläggning av risk hjärt-kärlsjukdom hos 40-åringar, publicerad i
Allmänmedicin 1992.
7. Consultancy reports – Zanzibar/Tanzania, för Läkarbanken, 1992.
8. Tipsextra för läkare, på uppdrag av SPRI och distribuerad till sluten- och
primärvårdsenheter i Sverige, 1997.
9. Hur mår distriktsläkaren? - en enkätstudie i X-län 1994, refererad i massmedia.
10. Recepten som apoteket aldrig såg, Allmänmedicin 1995.
11. Rörelseapparaten och långtids-sjukskrivna, en vårdkedjestudie för Försäkringskassan i
Sandviken i samarbete med FINSAM, 1996.
12. Besöket - Sällan och länge eller ofta och kort. Allmänmedicin nr 3 2004.
13. Att agera i vården - allmänläkarens olika intressentkrav. Salmi L, Hagström B.
Allmänmedicin nr 5 2004.
14. Sveket att inte ge människor vanlig god sjukvård! Allmänmedicin nr 4 2010
15. Stilla min oro - ledare i Allmänmedicin nr 1 2012
16. Läkemedel ur ett patientperspektiv - Läkemedelsboken 2008 -
17. Kloka frågor om äldres läkemedelsbehandling att ställa i sjukvården. Broschyr 2012. reviderad 2018

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Ph.D./ D. PhilGothenburg UniversityLäkemedel och följsamhet - Studier ur ett allmänmedicinskt perspektiv 2007

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Företag - Övrigt Show info
Dr Hagström AB

100% 2009
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Mark - MS Strand AB - Sätila vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Vårdcentralen Sätila

100% 2003 2009
Regioner - Västra Götalandsregionen workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Åby Vårdcentral

100% 2002 2003
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
50% 1999 2002
Regioner - Region Gävleborg - Övriga workplace verified by Region Gävleborg on 2017-09-05 Show info
Storviks hälsocentral

100% 1979 2002
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Övrigt
100% 1973 1979

Lärare i hälsoekonomi vid Vårdhögskolan, Gävle. 1996-2002

Lärare/kandidatundervisning vid Avd för Allmänmedicin, Göteborgs universitet 2000-2002

Handledare vid vårdcentral för läkarstuderande termin 5 2003- 2009

Handledare 10-p arbeten för läkarstuderande 03-ff

Föreläsare läkarstuderande klin.farm. våren 03-05

Föreläsningar för läkare/allmänläkare/läkemedelskommittér 2007- 2017

Föreläsningar för pensionärsföreningar om läkemedel och dess användning

- Specialist i allmänmedicin 1980
- Verksam som distriktsläkare vid hälsocentralen i Storvik 1979-2002 samt vårdcentralen
i Sätila 2002-2009. 2009 - ff verksam via bemanningsföretag
- Medicinskt ansvarig vid Friskvårds-mottagningen i Högbo/Sandviken 1980-82.
- Chefsläkare i Sandvikens Sjukvårdsdistrikt 1982-1987.
- Hälsocentralschef Storvik 1982-1993.
- Landstingsledamot (Gävleborg) 1988-91 +1998-99
- Ordförande i Primärvården Gästriklands kvalitetskommitté 1994-97.
- Medicinskt ansvarig, HC Storvik 99-01.
- Diploma in Public Health vid Nordiska Hälsovårdshögskolan 1998
- Medicine doktor 2007
- Medlem i Södra Älsborgs läkemedelskommitté 2008-2009
- Ordförande i Svensk förening för allmänmedicins lokalavdelning (SFAM) Södra Älvsborg
2008-2009
- Styrelsemedlem i Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) 2009-2012
- Styrelsemedlem Läkare för Miljön (LfM) 2011- ff  adjungerad 2019*ff)
- Ersättare i Hälso-och sjukvårdnämnden 8 (HSN8) VGregion 2012-2014

Units that user is associated with

Additional information

Pensionerad, men fortfarande yrkesaktiv
Information is reliable | updated 2017-01-05 by Bertil Hagström |

User account for Bertil Hagström, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/user/1200?notebooktab=enhet