User account for Eva Almqvist

Eva Almqvist, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Eva Almqvist
profession:
Informatör
email:

Work

department:
Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen
workplace:
FoU primärvård, FoU-centrum, Sven Eriksonsplatsen 4
phone number:
vx 010-43 59 410
city:
50338 Borås
country:
Sweden

Book (1)

  1. Nordeman LN, Almqvist EA, Rembeck GR, Larsson EL, Hansson IH, Låstberg JL, Borgman AB, Reichenberg KR, Segerblom AS.
    CELA; 2013. ISBN 978-91637-2758-0.

Other (1)

Other publications

Fotograf för för exklusiva i Getty Images wordwide och är publicerad i flertal publikationer, främst grafiska koncept, ett exemplar här: https://www.thriveglobal.com/stories/46405-almost-2-in-3-workers-fantasize-every-day-about-leaving-their-job :

Bokomslag och AD för titel i 1:a upplaga, text och innehåll bokomslag 10 tips - Må bättre och lev 10 år längre av professor Bertil Marklund som senare har getts ut på 29 språk .

Grafisk design/produktion: På väg mot världsklass - forskning i primärvård Västra Götalandsregionen 2013: Ta del av boken som e-bok

Grafisk design/produktion/redaktionsledare: På väg mot världsklass - forskning i primärvård Västra Götalandsregionen 2015: Ta del av magasinserie som e-bok

Almqvist E. "Primärt". Huvudredaktör/redaktionsgruppledare för Primärvården Göteborgs tidning Primärt och Primärt X-tra

Ingela Adamsson, Almqvist E,   "Attraktiv arbetsplats".Huvudredaktör, Primär- och tandvårdsförvaltningen.

Almqvist E. "Primär- och tandårdsförvaltningen webb". Huvudredaktör/redaktionsgruppledare.

Almqvist E. "Primärvården Göteborg webb". Huvudredaktör/redaktionsgruppledare för Primärvården Göteborg.

Almqvist E. "Formatera Mera". Primärvården Göteborg. Författare och kursledare.

Studierektorsgrupp SR VG, Almqvist E. " Verktygslåda Handledning ST-allmänmedicin", (inkluderar digitala verktyg för handleding).

Div övriga broschyrer, informations- kurs- och undervisningsmaterial i rapportform alt skrifter om exempelvis Researchweb, Domino, MS Access, Jobbportal VG och olika digitala arbetsformer.

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
100% 2006
Regioner - Västra Götalandsregionen - Primär- och tandvårdsförvaltningen workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2001 - 2006] Show info
I Researchweb arbetsplatsmodul finns ej övergripande organisation i VG valbar, väljer därför att presentera detta under valet Annan. Övergripande informatör först för Primärvården Göteborg, sedan för hela Primär- och tandvårdsförvaltningen Västra Götalandsregionen tills dess upphörande. Ex: Utvecklade första hemsidorna för Primärvården Göteborg, liksom för primär- och tandvårdsförvaltningen. Var bl a ansvarig redaktör för personaltidning och övrigt info-material, ingick i VG-webb-grupp för upphandling och projektledare för implementering av EPiServer, projektledare även för ex-vis utvecklade och implementering av Internetkontakter i Domino (möjlighet för patienter att kontakta vårdcentralen via Internet, omfattade alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen). Samordnade även info inför VG-bildningen Primär- och tandvårdsförvaltning.

100% 2001 2005
Regioner - Landstinget i Kalmar län - Specialiserad vård - Hälso- och sjukvårdsförvaltning
100% 1988 1988
Regioner - Region Halland - Närsjukvården Halland - Övrigt
100% 1987 1987
Regioner - Landstinget i Kalmar län - Specialiserad vård - Hälso- och sjukvårdsförvaltning
100% 1985 1986

Utbildare/föreläsare i/kring diverse dataprogram intermittent sedan början av 90-talet, forts.
Utbilare i/kring diverse webbsystem intermittent sedan slutet av 90-talet, forts.
Föreläsare i MFM-kurser för Göteborgs universitet sedan år 2007 och forts.
Föreläsare i MFM-kurser i ledarskapsutbildning.
I samtliga ovanstående tagit fram eget utbildningsmaterial/kompendium som används och spridits i Västra Götalandsregionen.Tidningen Guldkorn. Forskningsrådet i Sydöstra Sverige. Läsvärd forskning lyser upp väntrum.
-Utvecklare/projektledare för Internetkontakter för hela primär- tandvårdsförvaltningen (en möjlighet att kontakta vårdcentralen via webben för patienter) som använts sedan år 2003 på alla vårdcentraler i VG och först nu sista åren utfasats och ersätts med ”Mina vårdkontakter”. Utveckling och design i databasmiljö för Domino Designer (se uppdrag projektledning diarienr 134-0210/03, diariekälla Primärvården Göteborg). se projektbeskrivning
Grafisk formgivare för diverse tidningar/böcker/omslag, annat info- och grafikmaterial.
Grafisk design/css/utveckling funktionalitet för mer än 50 webbplatser inom Västra Götalandsregionen, såväl som övriga Sverige.
Grafisk design/utveckling funktionalitet för en mängd databaser i såväl IBM Domino/Researchweb/MS access som annan programvara.
Utvecklare av FoU-projektdatabas Landstinget Halland, se projektbeskrivning
Projektroll i implementering och fortsatt drift Jobbportal, Västra Götalandsregionen.
Eget företag under flera år: Script@Design (produktion databaser, marknadsföringsmaterial, webb o d).

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2018-03-20 by Eva Almqvist |

User account for Eva Almqvist, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/user/122201?notebooktab=enhet