User account for Gun Rembeck

Gun Rembeck, Borås ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Gun Rembeck
profession:
FoU-strateg, leg barnmorska
email:

Work

department:
Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Borås Ungdomsmottagning
workplace:
FoU-centrum Södra Älvsborg Sven Erikssonsplatsen 4, Borås
phone number:
+46 73 0323501 och +46 104359411 (ej onsd fm och torsd)
city:
503 38 Borås
country:
Sverige

Qualified assistance

Lecturer

target group and cost:
Handledare för vetenskapliga forskningsprojekt vilket inkluderar alla yrkesgrupper inom hälso och sjukvården. Kostnadsfritt för primärvårdsanställda inom FoU primärvård FoU-centrum Södra Älvsborg.
orientation/description:
Primärvårdsforskning - kvalitativ och kvantitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Särskilt ämneskunskap: pubertet, sexualitet, kropp, menstruation, tonår.

Tutor

target group and cost:
Att initiera, stödja och stimulera olika personalkategorier att genomföra forsknings- och utvecklingsarbete inom primärvård.
orientation/description:

Disputerad barnmorska med erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ forskning. Kunskap om forsknings och utvecklingsarbete samt folkhälsostudier. Verksam sjuksköterska sedan 1977 och barnmorska sedan 1980. Har lång erfarenheter av barnsjukvård, ungdomsmottagning, mödravård, ultraljud, gynekologi.

Arbetar som forskningsledare inklusive forskningshandledare för alla vårdkategorier med inrikting primärvård och folkhälsa.

Arbetar med högskoleundervisning på grund, avancerad och forskarnivå inom området vetenskaplig metod och ungdomtiden. Utvecklat undervisningsmetoder för flickor i tidig pubertet samt skrivit skrifter inom ämnet "12-åriga flickor".

Erfarenhet av arbete som verksamhetschef och samordnare på ungdomsmottagning.

Är engagerad i internationella frågor främst i utvecklingsländer både professionellt och på frivillig basis.

Deltar som sakkunnig och i referensgrupper t ex i Utbildningsradions film "Kroppen på G" och i Vårdförbundets internatrionella projekt Girl Child Project.

Doctoral Thesis (1)

 1. Göteborg: Göteborgs Universitet, Sahlgrenskaakademin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa; 2008. ISBN 978-91-628-7493-3.

Article - Peer reviewed scientific (7)

 1. Transition to puberty as experienced by 12-year-old Swedish girls.
  [Tolvåriga flickors upplevelse av att gå in i puberteten]
  Rembeck GI, Hermansson E.
  The Journal of school nursing : the official publication of the National Association of School Nurses 2008:24(5):326-34.
  Web of Science® citations 5
 2. Improving pre- and postmenarcheal 12-year-old girls' attitudes toward menstruation.
  [Nytt strukturerat, interaktivt, multisensoriskt lärande i grupp (IML) - påverka attityden till menstruation hos 12-åriga flickor]
  Health care for women international 2004:25(7):680-98.

Book (3)

 1. Göteborg: FoU primärvård; 2019. ISBN 978-91-519-2910-1.
 2. Nordeman LN, Almqvist EA, Rembeck GR, Larsson EL, Hansson IH, Låstberg JL, Borgman AB, Reichenberg KR, Segerblom AS.
  CELA; 2013. ISBN 978-91637-2758-0.
 3. Höjeberg PH, Rembeck G.
  Stockholm: Hälsopedagogik HB. ISBN 91-972274-2-0.; 2002.

Conference Paper - Peer reviewed (11)

 1. Las Vegas USA: 46th Global Nursing and Healthcare Conference 14-16 oktober; 2018.
 2. Rio de Janerio Brazilien: 21th world congress WONCA; 2016.
 3. Sudbury Canada: Second international ISTAR Conference, Sudbury Canada, June 18-21 2015: Journey to adulthood: physical, emotional, mental and spiritual pathways.; 2015.
 4. Cairns, Australia: Individual Self-esteem and Transition to Adolescence with Respect (ISTAR); 2013.
 5. Durban, Sydafrika: ICN 24TH QUADRENNIAL CONGRESS, Leading Change: Building Healthier Nations, 27 June – 4 July 2009; 2009.
 6. Rembeck GR, Hermansson EH.
  Cairns Australien: Futures of Transitions: Perspectives of Change. From Childhood to Adulthood in self-esteem, body-esteem and identities in the 21st Century; 2008.
 7. Buenos Aires: Ultrasound in Medicine & Biology 1997; 1997.

Report (3)

Other (2)

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Handledarutbildning för doktotanderGöteborgs universitetMedicinska institutionen, Allmänmedicin, 5 hp20102010
Ph.D./ D. PhilGöteborgs Universitet, Sahlgrenskaakademin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsaThe winding road to womanhood. Adolescents´ attitudes towards menstruation, womanhood and sexual health - observational and interventional studies20042008
Vårdpedagogik och C-uppsatsGöteborgs universitetVårdvetenskapliga institutionen19992004
SexologiGöteborgs universitetPsykologiska institutionen, 10 p19931993
Leg barnmorskaGöteborgs universitetVårdvetenskapliga institutioen19791980
Leg SjuksköteskaHögskolan Skaraborg  1977

Education (free text)

Leg sjuksköterska 1977

Leg barnmorska 1980

Vårdpedagogik 90 poäng (kandidatexamen) 2004

Medicine doktorsexamen 2008 Docentkurs - handledning i forskarutbildning 5 hp.

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
80% 2017
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Borås ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Resterande tid på Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Södra Älvsborg.

10% 2016
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
90% 2015 2016
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Lerum ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
10% 2015 2015
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
80% 2013 2014
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Lerum ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
20% 2013 2014
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
60% 2008 2012
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Lerum ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
40% 2008 2012
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Lerum ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Barnmorska ungdomsmottagningen Lerum. 20% doktorandstöd samt FoU-rådsmedel som utnyttjades under denna tid partiellt.

100% 2007 2008
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Lerum ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Verksamhetschef för ungdomsmottagningen Lerum samt under två år ungdomsmottagningen Alingsås/Vårgårda/Herljunga. Även kliniskt verksam barnmorska på ungdomsmottagningen Lerum. 10% predoktorandstöd 2002-2003. 20% doktorandstöd 2004-2006. FoU-rådsmedel utnyttjades även denna tid partiellt av arbetstiden

100% 2002 2006
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Lerum ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Barnmorska ungdomsmottagningen Lerum, Ultraljudsmottagning, Gynekologisk mottagning Barnmorskemottagningen Lerums Vårdcentral. Projektledare - folkhälsoprojekt Mitten-Älvsborg. 10% predoktorandstöd 2000-2003. FoU-rådsmedel utnyttjades även denna tid partiellt av arbetstiden


100% 1995 2001
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ] Show info
Barnmorska ungdomsmottagningenen Lerum, Ultraljudsmottagning, Gynekologisk mottagning. Projektledare - folkhälsoprojekt

75% 1994 1995
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt Show info
Ungdomsmottagningen Redbergsplatsen Göteborg.

60% 1993 1994
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Lerum ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Ungdomsmottagningen Lerum.

40% 1993 1994
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt Show info
Mödravård, föräldrautbildning,preventivmedelsrådgivning, ungdomsmottagning.

100% 1990 1993
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Kvinnosjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 1980 1990
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Verksamhet Kirurgi barn workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 1977 1979
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Ortopedi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 1974 1975
Övrigt - Förening - Alla Föreningar Show info
Ungdomsledare

100% 1973 1974

information Work experience below is presented in plain text. Click Edit CV to edit.
Barn- och ungdomskirurgisk avdelning samt akutmottagning Förlossningsvård/BB Gynekologisk akut och obsavdelning Mödarhälsovård/preventivmedelsmottagning/föräldrautbildning Specialistmödravård Utraljudsmottagning Gynekologisk barnmorskemottagning Ungdomsmottagning; individuell och utåtriktad verksamhet Folkhälsoarbete - projekt Samordnare ungdomsmottagning Verksamhetschef Projektledare forsknings- och utvecklingsenheten Seminarie- och föreläsningshållare Kursarrangör/kursansvarig Projektdatabasen FoU i Sverige Handledare för projektarbete inom forsknings och utvecklingsenheten

Grants

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (873721) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
2 000 SEK
Sabine Vesting, Gun Rembeck, Maria Larsson

2018, The AfterBabyBodyStudy- physiotherapeutic examination methods and exercise effects on muscular recovery after pregnancy.

Innovationsplattformen (861691) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
100 000 SEK
Gun Rembeck

2018, Uppvärmd inandningsluft till barn med trakeostomi

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (832541) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
208 000 SEK
Sabine Vesting, Gun Rembeck, Annelie Gutke, Monika Fagevik Olsén, Maria Larsson

2018, “Ready to resume exercising postpartum” -Testing manual examination methods and exercise recommendations for safe advice giving.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (811711) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
25 188 SEK
Gun Rembeck

2018, Utvärdering av universitetskursen "Översikt i forsknings- och utvecklingsmetodik"

FoU-rådet i Södra Älvsborg (804651) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
25 000 SEK
Märit Löfgren, Lena Nordeman, Gun Rembeck, Cecilia Björkelund, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)

2018, Systematisk litteraturöversikt: Patientutbildningars påverkan på känsla av sammanhang (KASAM), hälsolitteracitet, upplevd hälsa och livskvalitet samt sjukskrivningsbehov hos patienter som är eller riskerar att bli långtidssjukskrivna

James Cook University (795071) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
950 AUD
Elizabeth Gumbaketi, Ronny Gunnarsson, Sarah Larkins, Gun Rembeck, Michelle Redman-MacLaren

2018, Girlhood to womanhood-experiences of young adolescent girls at the onset of menarche in papua new guinea.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (768641) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
82 000 SEK
Märit Löfgren, Lena Nordeman, Gun Rembeck

2017, Uppåt Framåt - en folkbildningsresa med samverkansfokus

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (751101) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
217 000 SEK
Sabine Vesting, Gun Rembeck, Maria Larsson, Monika Fagevik Olsén

2017, “Ready to resume exercising postpartum” Testing manual examination methods and exercise recommendations for safe advice giving.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (711491) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
6 000 SEK
Isabelle Borssén, Gun Rembeck

2017, Nyblivna mödrars tankar och känslor kring amning kontra flaskuppfödning

FoU-rådet i Södra Älvsborg (708711) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
104 156 SEK
christina tinnberg, Gun Rembeck

2017, Genitourinary Syndrome of Menopause - kartläggning av insättning av vaginalt östrogen hos postmenopausala kvinnor med recidiverande UVI.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (705331) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
106 400 SEK
Lena Rindner, Gunilla Strömme, Gun Rembeck, Ronny Gunnarsson, Lena Nordeman

2017, Effekt av patientutbildning i primärvården på psykisk hälsa, livskvalitet, sjukskrivningsbehov samt vårdbehov hos kvinnor 45-60 år med stressrelaterade symtom.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (699991) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
14 140 SEK
Gun Rembeck

2017, Översiktskurs i forsknings och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning

FoU-rådet i Södra Älvsborg (676841) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
10 000 SEK
Roya Jalaly, Gun Rembeck

2016, Hur upplever ST-läkarna sidoutbildningen? Empirisk-holistisk studie bland ST-läkare i allmänmedicin

FoU-rådet i Södra Älvsborg (673331) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
67 000 SEK
Anna-Lena Wikstén, Pär-Daniel Sundvall, Gun Rembeck

2016, Gravida kvinnor med antidepressiva mediciner - tankar kring att använda mediciner under graviditet

FoU-rådet i Södra Älvsborg (669261) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
68 000 SEK
Annette Olofsson, Gun Rembeck

2016, Undersköterskors upplevelser av mötet med patienter med självskadebeteende

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (585631) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
364 000 SEK
Lena Rindner, Gunilla Strömme, Åsa Premberg, Irene Svenningsson, Gun Rembeck, et al.

2016, Hälsa och andra prognostiska faktorer för framtida arbetsförmåga hos medelålders kvinnor.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (578121) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
65 600 SEK
Lena Rindner, Gunilla Strömme, Gun Rembeck, Lena Nordeman, Ronny Gunnarsson

2015, Prognostiska faktorer för arbetsförmåga hos kvinnor i livsfasen klimakteriet som söker primärvård. En 5-års prospektiv longitudinell kohortstudie.​

FoU-rådet i Södra Älvsborg (577841) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
28 000 SEK
Märit Löfgren, Gun Rembeck, Lena Nordeman

2015, Uppåt Framåt - en folkbildningsresa med samverkansfokus

FoU-rådet i Södra Älvsborg (576571) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
32 800 SEK
Märit Löfgren, Gun Rembeck, Lena Nordeman

2015, Uppåt Framåt - en folkbildningsresa med samverkansfokus

FoU-rådet i Södra Älvsborg (532721) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
18 408 SEK
Gun Rembeck

2015, Flickor i den tidiga fasen av puberteten - attityder, tankar och känslor till menstruation och kropp.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (515301) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
109 000 SEK
Marie Persson, Gun Rembeck

2015, ”Upplevelse av smärta och smärthantering vid episodisk migrän”.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (515011) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
102 000 SEK
Lena Rindner, Gunilla Strömme, Åsa Premberg, Irene Svenningsson, Gun Rembeck, et al.

2015, Prevalens och utveckling av klimakteriesymtom hos kvinnor över tid fördelade på somatiska, urogenitala och psykologiska symtom. En prospektiv longitudinell kohortstudie.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (503041) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
12 860 SEK
Gun Rembeck

2015, Översiktskurs i forsknings och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning

FoU-rådet i Södra Älvsborg (489601) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
37 000 SEK
Märit Löfgren, Gun Rembeck

2014, Patienters tankar kring mötet med primärvården

FoU-rådet i Södra Älvsborg (489011) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
27 000 SEK
Jaroslaw Marczak, Lena Nordeman, Gun Rembeck, Pär-Daniel Sundvall

2014, Kartläggning av arbetsmiljö i vården av patienter med bensår inom primärvård.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (487281) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
2 000 SEK
Gun Rembeck

2014, Genomföra och utvärdera en översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning samt se skillnader i forskningsintresse och forskningserfarenhet hos kursdeltagare jämfört med inte kursdeltagare.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (422091) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
110 000 SEK
Zekiye Sag, Aris Seferiadis, Lena Nordeman, Gun Rembeck

2014, Effekt av MindfulnessBaserad Kognitiv Terapi för patienter med ångestsyndrom inom primärvården

FoU-rådet i Södra Älvsborg (424081) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
102 000 SEK
Marie Persson, Gun Rembeck

2014, Upplevelse av smärta och smärthantering vid kronisk migrän.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (485121) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
19 000 SEK
Solbrith Wachsmann, Gun Rembeck

2014, Spirometri och konditionstests effekter på rökarens livskvalitet.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (484871) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
69 000 SEK
Helena Lorén, Gun Rembeck

2014, Övergången till moderskapet- som det uppplevs av förstagångsmödrar

FoU-rådet i Södra Älvsborg (351311) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
30 770 SEK
Gun Rembeck

2013, \"FoU-stafetten\", Forskningsmetodik i Primärvård 5 hp

FoU-rådet i Södra Älvsborg (401031) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
12 020 SEK
Gun Rembeck

2013, Översiktskurs i forsknings och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (397001) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
6 000 SEK
Solbrith Wachsmann, Gun Rembeck, Annika Billhult Karlsson

2013, Effekter av spirometri och konditionstest

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (374401) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
246 000 SEK
Lena Rindner, Gunilla Strömme, Irene Svenningsson, Åsa Premberg, Gun Rembeck

2013, Prevalens och utveckling av klimakteriesymtom hos kvinnor över tid fördelade på somatiska, urogenitala och psykologiska symtom. En prospektiv longitudinell kohortstudie.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (350631) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
2 438 SEK
Gun Rembeck

2013, Tolvåriga flickors upplevelse av att gå in i puberteten

FoU-rådet i Södra Älvsborg (335551) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
2 000 SEK
Solbrith Wachsmann, Gun Rembeck, Annika Billhult Karlsson

2013, Livskvalitet och tobak.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (335511) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
13 000 SEK
Solbrith Wachsmann, Gun Rembeck, Annika Billhult Karlsson

2013, Effekter av spirometri och konditionstest.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (320081) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
26 300 SEK
Gun Rembeck

2012, Tolvåriga flickors upplevelse av att gå in i puberteten

FoU-rådet i Södra Älvsborg (298841) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
80 000 SEK
Solbrith Wachsmann, Gun Rembeck, Annika Billhult Karlsson

2012, Spirometri och konditionstests effekter på rökarens livskvalitet.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (298181) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
27 000 SEK
Lena Rindner, Gunilla Strömme, Gun Rembeck

2012, Kartläggning av kvinnors psykiska och fysiska hälsa i livsfasen klimakteriet.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (245891) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
19 381 SEK
Gun Rembeck

2012, Role of gender in sexual behaviours and response to education in sexually transmitted infections in 17-year-old adolescents

FoU-rådet i Södra Älvsborg (222021) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
8 000 SEK
Solbrith Wachsmann, Gun Rembeck, Annika Billhult Karlsson

2011, Livskvalitet och Tobak.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (185431) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
17 000 SEK
Solbrith Wachsmann, Gun Rembeck, Annika Billhult Karlsson

2011, Livskvalitet och Tobak

FoU-rådet i Södra Älvsborg (237721) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
46 000 SEK
Marie-Louise Hänel Sandström, Gun Rembeck

2011, Patientupplevelser av körförbud efter en genomgången stroke En kvalitativ studie om patienter som genomgått en stroke och har fått körförbud under kortare eller längre tid

FoU-rådet i Södra Älvsborg (179561) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
68 000 SEK
Lena Rindner, Gunilla Strömme, Gun Rembeck

2011, Kartläggning av kvinnors psykiska och fysiska hälsa i livsfasen klimakteriet.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (161861) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
83 000 SEK
Solbrith Wachsmann, Gun Rembeck, Annika Billhult Karlsson

2010, Livskvalitet och tobak.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (109271) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
77 000 SEK
Sofie Ljung, Gun Rembeck

2010, Dokumenthögen i primärvården - vem vill? En interventionsstudie om IT-stödd organisationsutveckling för primärvårdens informationshantering

FoU-rådet i Södra Älvsborg (45991) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
33 000 SEK
Sofie Ljung, Gun Rembeck

2009, Dokumenthögen i primärvården - vem vill? En interventionsstudie om IT-stödd organisationsutveckling för primärvårdens informationshantering

FoU-rådet i Södra Älvsborg (45261) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
1 148 SEK
Gun Rembeck

2009, Improving pre and post menarcheal 12 year girl´s attitudes towards menstruation

FoU-rådet i Södra Älvsborg (44461) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
90 000 SEK
Solbrith Wachsmann, Gun Rembeck

2009, Motivationsfaktorer till att delta i rökslutargrupp.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (40751) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
36 652 SEK
Gun Rembeck

2009, Improving pre and post menarcheal 12 year girl\'s attitudes towards menstruation

FoU-rådet i Södra Älvsborg (65271) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
995 SEK
Gun Rembeck

2009, Improving 12-year-old girls´ attitudes towards menstruation

FoU-rådet i Södra Älvsborg (39451) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
16 000 SEK
Gun Rembeck, Ronny Gunnarsson, Bo Jarneving, Ermin Catic

2008, Bibliometrisk och vetenskapssociologisk forskning

FoU-rådet i Södra Älvsborg (21261) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
4 000 SEK
Gun Rembeck

2008, TRANSITION TO PUBERTY as experienced by 12-year-old girls

FoU-rådet i Södra Älvsborg (14401) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
8 060 SEK
Gun Rembeck

2008, The winding road to womanhood Adolescents´ attitudes towards menstruation, womanhood and sexual health - observational and interventional studies

FoU-rådet i Södra Älvsborg (13639) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
16 120 SEK
Gun Rembeck

2008, The crooked road to adulthood Influencing attitudes to menstruation and bodily changes in 12 year old girls and to sexually transmitted infections in 17-year-old adolescents

FoU-rådet i Södra Älvsborg (12672) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
10 600 SEK
Gun Rembeck, Ronny Gunnarsson

2007, Skillnaden mellan flickor och pojkars sexuella riskbeteende och skillnader i möjligheterna att påverka deras beteende.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (10177) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
110 000 SEK
Gun Rembeck, Ronny Gunnarsson, Evelyn Hermansson, Margareta Möller

2007, Att bli kvinna - flickor på tröskeln till vuxenlivet

FoU-rådet i Södra Älvsborg (9069) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
99 400 SEK
Gun Rembeck, Ronny Gunnarsson

2006, Skillnaden mellan flickor och pojkars sexuella riskbeteende och skillnader i möjligheterna att påverka deras beteende.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (2844) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
3 600 SEK
Gun Rembeck

2004, Attitudes and feelings towards menstruation and womanhood in girls around menarche

FoU-rådet i Södra Älvsborg (2472) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
64 140 SEK
Gun Rembeck, Madeleine Bergh

2004, Vad händer när 12-åriga flickor samtalar om menstruation och pubertet.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (2436) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
42 545 SEK
Gun Rembeck, Margareta Möller, Ronny Gunnarsson

2004, Attitudes and feelings towards menstruation and womanhood in girls around menarche

FoU-rådet i Södra Älvsborg (612) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
3 790 SEK
Gun Rembeck

2002, Low cost group education makes 12-year old girls more positive towards becoming a woman

FoU-rådet i Södra Älvsborg (107) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
66 700 SEK
Gun Rembeck

2001, Kartläggning av årskurs 6 flickors attityder till menstruation och sin kropp

FoU-rådet i Södra Älvsborg (45) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
41 770 SEK
Gun Rembeck, Ronny Gunnarsson, Björn Nilsson

2000, ETT ALTERNATIVT SÄTT ATT MÖTA FLICKOR I TIDIG PUBERTET. Ungdomsmottagningarna Lerum, Skara och Mölnlycke samverkar i en randomiserad studie.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (23) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
45 770 SEK
Gun Rembeck, Madeleine Bergh, Ronny Gunnarsson

2000, VAD HÄNDER NÄR 12-ÅRIGA FLICKOR SAMTALAR OM MENSTRUATION OCH PUBERTET?

Supervision

Name of studentLevel of educationRoleInstitutionStartedEnded
Marie PerssonDoktorandhuvudhandledareGöteborgs universitet2019 

Ungdomssexologi, 10p 1994

Vårdpedagogik:

Grundläggande perspektiv inom vårdpedagogik, 5p 1998

Praktikerkunnandets teoretiska grund, 5p 1981

Vetenskaplig metodik, 5p 1998

Vårddidaktik, 5p 1998 Vård och omsorgsverksamhet i utveckling och förändring, 5p 1999

Utvärdering och utvecklingsarbete, 5p 1999

Handledning, 5p 1999 Värdegrunder och yrkesetik, 5p 1999

Forskningsmetodik, 10p (TG allmän medicinska inst.) 2000

Kandidatexamen, (C-uppsats) 2004

Forskningsmetodik allmän medicinska inst., 15p 2000 (varav 10p tillgodoräknats i kandidatexamen se ovan)

Forskningsetik 2p 2005 Informationsteknik 0,5p 2005

Gender in health research: integrating medicin and public health 2,25 hp 2007

Alla doktorandkurser för medicinska institutionen, avd allmänmedicin har genomgåtts.

Motiverande samtal (MI) 4 dagar 2010

Docentkurs - handledning i forskarutbildning 5 hp 2009

Ungdomsmottagningskonferens Borås. Ämne: att bli kvinna – jobbigt eller något att se fram emot. Föreläsning av en arbetsmodell på Ungdomsmottagningen Lerum, Tensta (1997).

Folkhälsoforum Göteborg. Ämne: att bli kvinna – jobbigt eller något att se fram emot. Redogörelse av en arbetsmodell på Ungdomsmottagningen Lerum (1997). Ungdomsmottagningskonferens Uddevalla. Ämne: Redogörelse av en utvärderingsenkät av sex och samlevnadsundervisningen på ungdomsmottagningen Lerum. Det flickor vill veta mer om vill pojkar veta mindre om och vice versa (1998).

Arrangör och kursledare till Metodutvecklingsseminarier. Ämne: modellen att ”möta flickor i tidig pubertet” (2000, 2001). Målgrupp; barnmorskor på ungdomsmottagningar i landet. Utbildningarna har lett till att 60 ungdomsmottagningar har tagit del av metoden.

Kursarrangör- och kursledaransvaret har delats med ytterligare en person. Metodutvecklingsseminarier (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006). Kursledare till seminarier av modellen att ”möta flickor i tidig pubertet” samt uppmärksamma särskilt tidigt utvecklade flickor. Målgrupp; skolsköterskor i Stockholm. Kursledaransvaret har delats med ytterligare en person.

Ungdomsmottagningskonferens Tylösand. Uppföljning och enkätredovisning av metodutvecklingsseminarier för barnmorskor. Utbyte av kunskap mellan ungdomsmottagningar (2002).

Folkhälsoprojekt. Barn i behov av stöd i ungdomsutvecklingen. Vidareutveckling av ovanstående modell med fokus på samarbete med skolhälsovården. Delade ansvaret medtvå andra projektledare (2002-2004).

Deltagit referensgrupp för Girl Child Projekt. Ett globalt forsknings- och policyprojekt om flickor i 10-14-årsålder, Vårdförbundet i samarbete med International Council of Nurses, ICN (2003).

Medverkar som sakkunnig i fem avsnitten av Utbildnings Radions program ”Kroppen på G”. TV-serien som vände sig flickor och pojkar i mellan 10-12 år och går att hyra på AV-mediecentral och beställas via URs Kundtjänst. Programmet vann första pris i kategorin non-fiction 7-11 vid Prix jeunesse –04 (barntevevärldens motsvarighet till Oscars) (2003).

The 3rd biannual international ISTAR Conference in Borås Sweden, June 18-21 2017. Enablers and barriers for successful transition from childhood to adulthood. Vetenskaplig konferens. Huvudansvar för att arrangera och genomföra konferensen.

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2018-04-23 by Gun Rembeck |

User account for Gun Rembeck, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/user/40?psy=0