User account for Lars Falk

Lars Falk, Specialiserad vård, Region Östergötland

Basic information

name:
Lars Falk
profession:
Läkare
email:

Work

department:
Hudkliniken, Region Östergötland och Enheten för forskningsstöd, Region Östergötland
workplace:
S:t Larsgatan 9D
phone number:
010-103 85 07
city:
581 85 Linköping
country:
Sverige

Doctoral Thesis (1)

Article - Review (2)

Article - Peer reviewed scientific (27)

 1. Horner PJ, Blee K, Falk L, van der Meijden W, Moi H.
  Int J STD AIDS 2016
  Web of Science® citations 42
 2. Strömfors L, Wilhelmsson S, Falk L, Höst GE.
  Disabil Rehabil 2016:1-11.
  Web of Science® citations 2
 3. Falk L, Enger M, Jensen JS.
  J Antimicrob Chemother. 2015
  Web of Science® citations 23
 4. Strömfors L, Falk L, Wilhelmsson S, Höst E.
  Scandinavian Journal of Disability Research 2012:iFirst article
 5. Razavi MF, Falk L, Björn A, Wilhelmsson S.
  Scand J Public Health 2011:39(3):319-25.
  Web of Science® citations 6
 6. Falk L, Fredlund H.
  Int J STD AIDS 2010:21(12):847.
  Web of Science® citations 0
 7. [The unexpected visit--syphilis epidemics among young men and women].
  [Det oväntade besöket - syfilisepidemi bland unga män och kvinnor.]
  Heed G, Falk L.
  Lakartidningen 2010:107(19-20):1314-6.
 8. Acta dermato-venereologica 2010:90:506-11.
  Web of Science® citations 12
 9. Hjorth SV, Björnelius E, Lidbrink P, Falk L, Dohn B, Berthelsen L, Ma L, Martin DH, Jensen JS.
  J Clin Microbiol. 2006:44(6):2078-83.
  Web of Science® citations 76
 10. Falk L, Fredlund H, Jensen JS.
  Sex Transm Infect 2003:79(4):318-9.
  Web of Science® citations 78
 11. Sex Transm Dis 2003:30(3):205-10.
  Web of Science® citations 12
 12. [Pinch grafting in slow-healing leg ulcer. An old method becomes popular again].
  [Pinch grafting vid svårläkta bensår. Gammal metod till heders igen.]
  Tarstedt M, Falk L, Molin L.
  Lakartidningen 1997:94(26-27):2473-6.
 13. Armstrong DK, Maw RD, Dinsmore WW, Blaakaer J, Correa MA, Falk L, Ferenczy AS, Fortier M, Frazer I, Law C, Moller BM, Oyakawa N.
  Genitourin Med 1996:72(2):103-7.
  Web of Science® citations 19

Article - Other scientific (2)

 1. Danielsson D, Falk L, Persson K.
  Lancet 1996:348(9037):1308; author reply 1.
  Web of Science® citations 1

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Ph.D./ D. PhilLinköpings universitetUrethritis and cervicitis with special reference to Chlamydia trachomatis and Mycoplasma genitalium. Diagnostic and epidemiological aspects 2004

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Region Östergötland - Privat vårdgivare - Specialiserad vård Show info
55% Hudkliniken, HMC Landstinget i Östergötland och 45% FoU-enheten för Närsjukvården, NSV, Landstinget i Östergötland

55% 2006
Regioner - Region Östergötland - Övrigt Show info
Sedan 1/9 2019 35% tidigare 50 respektive 45%.

35% 2006

Basgruppshandledare och föreläsare i regional kurs i forskningsmetodik (16hp) i sydöstra sjukvårdsregion sedan 2007 (Forss-FoU-kurs).

Föredrag om icke-gonorrhoisk uretrit och cervicit, Sektionen för Venereologis inom SSDVs årliga nationella utbildningsdag Stockholm januari 2019

Föredrag om icke-gonorrhoisk uretrit SSDV årsmöte Linköping maj 2018

Föredrag SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi) årsmöte Uppsala maj 2016
Föredrag nationellt möte för dermatologer och venereologer SveDEN Vadstena april 2016
Föredrag nationellt möte Diagnostiskt forum Jönköping 1 oktober 2013.
Föredrag nationellt mikrobiologiskt vårmöte Örebro 12 april 2013.
Föredrag EADV (European academy of Dermatology and Venereology) Springmeeting Verona, Italien, Symposium "Urethritis: Clinics and Management" 7 juni 2012.
Föredrag Symposium för prof Harald Moi,Rikshospitalet Oslo 10 maj 2012 (Resultat egen STD-forskning)
Föredrag på Nationellt möte (vårmöte) Mikrobiologi Linköping 20 april 2012.
Föredrag symposium SFOGs (svensk förening för obstetrik och gynekologi)årsmöte i Norrköping augusti 2009 (Mycoplasma genitalium)
Extern granskare halvtid doktorand Helena Carré november 2008. Umeå (NUL)
Föredrag på SFOGs årsmöte 24 augusti 2007, Luleå. Bakteriella STD – en uppdatering.
Föredrag om Mycoplasma genitalium och genitala klamydiainfektioner regionmöte för Umeå regionens dermato-venereologer. Umeå 30 september 2005.
Föredrag om genitala klamydia infektioner nationellt årsmöte för Sveriges smittskyddsenheter i Södertälje 21 april 2005.
Föredrag om Mycoplasma genitalium infektioner och kondylom. Nationellt möte för sjuksköterskor inom dermato-venereologi i Östersund 7 april 2005.
Föredrag om klamydia och Mycoplasma genitalium infektioner på nationellt möte i dermato-venereologi för specialister inom specialiteten 29 januari 2005 i Göteborg.
Föreläsning SK-kurs för blivande dermatovenereologer (klamydia och Mycoplasma genitalium) 2004, 2007 i Uppsala och 2008 i Umeå.
STD-klubbens nationella utbildningsdag 30 januari 2004 i Stockholm. Bakteriella infektioner. What’s new och handläggning vid en STD-mottagning. (föredrag)
Svenska Läkaresällskapets riksstämma 2003: Mikroskopiska tecken på cervicit och urethrit hos kvinnor med genital Chlamydia trachomatis eller Mycoplasma genitalium infektion jämfört med kontrollgrupp. (föredrag)
MSSVD/SSGM Spring meeting, Oslo 16 maj, 2002 (brittiska och skandinaviska föreningarna för STDs ”joint”möte) Föredrag: Mycoplasma genitalium , prevalence, symptoms, signs and treatment efficacy among attendees at a Swedish STD clinic.
Nationellt forskningsseminarium SVEDEN –Linköping 27/3 2001 (föredrag), Klamydiaundersökningen ovan.
Fourth meeting of the European Society for Chlamydia Research, Helsingfors, Finland 2000: “Does DNA sequencing of Chlamydia trachomatis improve contact tracing?” (föredrag).
Under 1990-talet föredrag om diagnostiska metoder vid genitala klamydiainfektioner bland annat vid ett minisymposium vid Svenska Läkarsällskapets riksstämma 1996 (1997?) och vid ISSTDR-möte i Banff, Canada oktober 1991.
Arrangerat och föreläst på SK-kurser för blivande dermatovenereologer och gynekologer i kolposkopi och cervikala dysplasier i Örebro 1994 och 1995.
Arrangerat och föreläst på nationella årliga kurser för dermatovenereologer om kolposkopi och cervikala dysplasier i Örebro 1991-1993.
Regionala och enstaka nationella möten –föreläsningar om bensår och pinch grafting under 1990-talet.
Årliga föreläsningar om sexuellt överförda sjukdomar (STD) på utbildningen för blivande biomedicinska analytiker respektive barnmorskor (Örebro högskola (universitet) 1991 till cirka 1998.
Föreläsning om Sexuellt överförbara infektioner, Läkarutbildningen T7, Hälsouniversitet, Linköpings universitet sedan 2010.
Föreläsning om STD. Läkarutbildningen T4, HU, LiU sedan 2012.
Representant styrgrupp Forsskurs (doktorandkurs Internat) sedan 2007 (basgruppledare) och administrativt ansvarig inom styrgruppen sedan 2013.
Examinator OSCE-tentamen Läkarutbildningen T9, HU. LiU 2010-

Styrelseledamot 1996-98 och ordförande 1998-2002 i ”STD-klubben”, sektionen för venereologi, inom Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi (SSDV).
Suppleant SSDVs styrelse 2002-2011.
Deltagit i en arbetsgrupp utsedd av Socialstyrelsen för att utarbeta ett kunskapsunderlag, handbok för handläggning. "Smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner" Socialstyrelsen utgiven 2007.
Reviewuppdrag bl a för tidskrifterna ”Sexually transmitted infections”, "Acta Dermato Venereologica", "Emerging infectious diseases", "Journal of European Academy of Dermatology and Venereology" sedan 2003.
Medförfattare i ett nationellt kunskapskompendium om STD riktat till läkarstudenter, sedan 2003.
Medförfattare (ansvar klamydia) Nationella riktlinjer för STD sanktionerade av SSDV (www.pdf.nu)sedan 2010.

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2017-10-18 by Lars Falk |

User account for Lars Falk, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/user/6515?notebooktab=enhet