User account for Grethe Jonasson

Grethe Jonasson, Institutionen för odontologi workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Basic information

name:
Grethe Jonasson
profession:
Tandläkare
email:

Work

department:
workplace:
phone number:
070 9285671
city:
 
country:

Doctoral Thesis (1)

Article - Review (2)

 1. Jonasson G, Skoglund I, Rythén M.
  Arch Oral Biol. 2018:96:195-200.
  Web of Science® citations 2
 2. Clinical, cosmetic and investigational dentistry 2016:8:95-103.

Article - Peer reviewed scientific (27)

 1. Kiliaridis S, Jonasson G, Huanca Ghislanzoni LT.
  Int J Oral Implantol (New Malden) 2019:12(3):329-335.
 2. Huanca Ghislanzoni L, Jonasson G, Kiliaridis S.
  Clin Implant Dent Relat Res 2017
  Web of Science® citations 5
 3. Geraets W, Jonasson G, Hakeberg M.
  Clin Oral Investig 2017
  Web of Science® citations 1
 4. Journal of Ageing Research And Healthcare 2016:1(1):31-38.
 5. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2015:120(1):86-93.
  Web of Science® citations 2
 6. Jonasson G, Lindberg F, Jorge A, Alstad T, Kashani H.
  Clinical oral investigations 2014:18(2):423-8.
  Web of Science® citations 0
 7. Hassani-Nejad A, Ahlqwist M, Hakeberg M, Jonasson G.
  European journal of oral sciences 2013:121(6):525-31.
  Web of Science® citations 8
 8. Jonasson G, Sundh V, Hakeberg M, Hassani-Nejad A, Lissner L, Ahlqwist M.
  Clin Oral Investig 2013:17(2):565-72.
  Web of Science® citations 17
 9. Pham D, Jonasson G, Kiliaridis S.
  Acta Odontol Scand. 2010:68(2):91-7.
  Web of Science® citations 12
 10. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009:108(4):e42-51.
  Web of Science® citations 11
 11. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009:108(2):284-91.
  Web of Science® citations 10
 12. Lindh C, Horner K, Jonasson G, Olsson P, Rohlin M, Jacobs R, Karayianni K, van der Stelt P, Adams J, Marjanovic E, Pavitt S, Devlin H.
  Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008:106(2):285-93.
  Web of Science® citations 38
 13. Tandläkartidningen 2008:100:54-57.
 14. Tandläkartidningen 2007:99:50-52.
 15. Jonasson G, Bankvall G, Kiliaridis S.
  Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics 2001:92(3):346-52.
  Web of Science® citations 85
 16. Jonasson G, Kiliaridis S, Gunnarsson R.
  Acta Odontol Scand. 1999:57(3):155-61.
  Web of Science® citations 27

Report (2)

 1. Johanen A, Bernhardsson S, Hagman J, Hakeberg M, Hange D, Jonasson G, Laine C, Liljegren A, Lund H, Persson C, Stadig I, Svensson M, Wartenberg C, Sjögren P.
  2019.
 2. Johanen A, Bernhardsson S, Hagman J, Hakeberg M, Hange D, Jonasson G, Laine C, Liljegren A, Lund H, Persson C, Stadig I, Svensson M, Wartenberg C, Sjögren P.
  2019.

Scientific publications

Jonasson GB, Hilon J, Hasseus B, Alstad T, Kashani H. Crohn Disease and Fracture Risk Assessment With FRAX, Crohn's & Colitis 360 2019; 1(2).

Online ISSN 2631-827X

https://academic.oup.com/crohnscolitis360/article/doi/10.1093/crocol/otz023/5544575?guestAccessKey=e60cbbdc-d219-4656-97d6-75548f6cfb23

Other publications

Grethe Jonasson, Charlotta Elleby, Marianne Rythén.  Käkens bentäthet – så påverkar den odontologiska behandlingar. Tandläkartidningen 2019, 110 (11), 104-108.

Education (free text)

Tandläkarexamen Köbenhavn 1969.
Auktoriserad dansk tandläkare 1970.
Skoletandläge Nörresundby, Danmark 1969-1971.
Privattandläkare Lausanne Schweiz 1971-1975.
Svensk legitimation 1974.
Privattandläkare Stockholm 1975-1976.
Odontologie Doktorsexamen 2005
Docent 2014

44 olika odontologiska kurser.
Sidoutbildningskurser i radiologi och parodontologi.

Litteraturvetenskap 1-20p. Högskolan i Borås 1986.
Barn- och ungdomslitteratur 1-10p 1987. Högskolan i Borås 1988.
Psykologi på arbetsplatsen 10p. Högskolan i Borås 1990.
Juridisk översiktskurs 10 p. Högskolan i Borås 1990.
Litteraturvetenskap 21-40p. Högskolan i Borås 1992.
Barnpsykologi och barnpsykiatri för tandläkare och tandhygienister 5p. Hälsohögskolan Jönköping 1993.
Forskningsmetodikkurs 20p. Högskolan i Borås 1996.
Statistik 10p Göteborgs universitet/Borås 1996.
Geriatri för läkarestuderande. Avd. för geriatrik, Göteborgs Universitet 2000.
SK-kurs Osteoporos: utredning och terapi. Avd för Geriatrik. Göteborgs Universitet 2001.
Oral Biologi 10p, Odontologen Göteborg 2001.
Introduktion till SPSS. Högskolan i Borås 2008.
Informationssökning. Högskolan i Borås 2009.

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för odontologi workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
2014
  60% 2013 2013
Regioner - Västra Götalandsregionen - Folktandvården Västra Götaland - Forskning och utbildning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Södra Älvsborg

20% 2013 2019
Regioner - Västra Götalandsregionen - Folktandvården Västra Götaland - Allmäntandvård - Område Söder workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
80% 1977 2012
Regioner - Stockholms läns landsting - Alla områden Show info
Arrenderat privatklinik. Vårdavtal.

100% 1975 1976

Pedagogiska kurser:
2009: Lärande och undervisning - en introduktion till högskolepedagogik 5p.
2010: Handledning i Forskarutbildning 5 hp.

Körkort för forskarhandledare 2010.

Handledare för predoktorander.

Seminariehandledare forskningsmetodikkurs 2/10 2008 FoU-enheten Borås.

Workshopledare på Projektverkstad Göteborg 10-11/12 2010.

Seminariehandledare forskningsmetodikkurs 2/10 2010 FoU-enheten Borås.

Docentföreläsning ”Handlednings- och forskningstid efter disputation" 18/4 2011.

Kursledare: Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning 2011/12

Kursledare: Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning 2014

Kursledare: Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning 2015

Föredrag vid internationella kongresser:
-International Conference on Bone and Mineral Research 15-19 sept. 2001, Peking, China. The thickness of the mandibular alveolar process and skeletal bone mineral density.

-International Association for Dental Research 25-28 juni, 2003, Göteborg. Föredrag. The association between the masseter muscle and the trabecular pattern and thickness of the mandibular alveolar bone in dentate women.

-9th European congress of Dentomaxillofacial Radiology June 17-19, 2004 i Malmö.
The association between the trabecular pattern and the mandibular thickness in dentate women with varying bone mineral density. Föredrag

Posterpresentationer:-International Association for Dental Research San Diego march 6-9 2002. Prediction of osteoporosis using simple oral variables.

-Tandläkarstämman 24-26 okt Göteborg 2002. Prediction of osteoporosis using simple oral variables.

-International Association for Dental Research i Brisbane Australia 28. juni-1.juli. 2006
Long-term changes in mandibular alveolar bone mass in women.

-International Osteoporosis Foundation (IOF) World Congress on Osteoporosis 3-7 dec 2008 i Bangkok. Kongress avlyst men abstract i Osteoporosis Int.

-Tandläkarstämman 2009. The trabecular pattern in the mandible as bone fracture predictor.

-International Osteoporosis Foundation (IOF) World Congress on Osteoporosis. Florence maj 2010. Fast and slow bone loss in women: A longitudinell study.

-European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis (IOF-ECCEO12). March 21 - 24, 2012 Bordeaux: Bone structure, bone mineral density and fracture: a 15-year follow-up in a dental clinic.

-International Osteoporosis Foundation (IOF) World Congress on Osteoporosis. Kobe maj 2013 Mandibular trabecular and cortical bone used as fracture predictors.

-International Association for Dental Research. Cape Town juni 2014: Incisor Crown Form and Five-Year Changes in Gingival Recession.

-International Association for Dental Research Boston mars 2015: Skeletal and Alveolar Bone Loss Related to Differences in Trabecular Bone Coarseness.

- SAPC Dublin 6-8 juli 2016: Mandibular trabecular bone reflects skeletal bone condition and may improve fracture prediction with FRAX: a longitudinal study .

Svenska föredrag:

-Tjänsttandläkarföreningen 18. november 2004. Osteoporos och orala variabler.

-Klinikchefer 3 febr 2006. Osteoporos inom tandvård.

-Inspirationsdag 15/9 2006 Alingsås VG-region. Forskningsförhållande inom Södra Älvsborg. Kliniska, kvantitativa studier på en folktandvårdsklinik: ”Mandiblens benstruktur och osteoporos”.

-Tandläkarstämman 26-28 okt 2006. Mandibular alveolar bone mass, structure and thickness in relation to skeletal bone density in dentate women.

-Epiforum 15/10 2009. Can dental X-rays be used to predict bone fractures in other parts of the body.

- Inspirationsdag 17/3 2010 Göteborg, VG-region. Frakturer och benstruktur i mandibeln.

-Tandläkarsällskapet 20/5 2010. Benstruktur i käkarna som indikator på generell frakturrisk.

-Göteborgs Tandläkare Sällskap november 2015

ST-kurs Odontologen maj 2016.

Gerioweb september 2016.

Träff för FoU-ombud oktober 11 2016.

Mini SAPC oktober 14 2016

Dessutom ett 20-tal föredrag lokalt för kolleger och allmänhet.

Docent Januari 2014.
Odont. Doctor, Odontologiska Fakulteten, Göteborg Universitet.
Medlem i FoU-rådet i Södra Älvsborg 2000-2016.
Medlem i Regionala tandvårdsgruppen för FoU-frågor 2003-2012.
Granskare av manuskript för följande vetenskapliga tidskrifter:
Bone,
Journal of Orofacial Pain,
Clinical Oral Investigations
Journal of Dental Research
Journal of Osteoporosis
Journal of Internal Medicine
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B
Osteoporosis International
European Journal of Oral Sciences
Maturitas

Units that user is associated with

Additional information

Docent i Oral Hälsovetenskap. Odont. dr, Odontologiska Fakulteten, Göteborg Universitet.
Granskningar av manuskript för följande vetenskapliga tidskrifter: Bone, Journal of Orofacial Pain, Journal of Dental Research, Orthodontics and Craniofacial Research, Clinical Oral Investigation. Oral Diseases. Journal of Osteoporosis. Journal of Internal Medicine. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B. Dentomaxillofacial Radiology. European Journal of Oral Sciences.
Information is reliable | updated 2019-05-10 by Grethe Jonasson |

User account for Grethe Jonasson, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/user/8?notebooktab=enhet