Maria Larsson, Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Maria Larsson
profession:
Leg. sjukgymnast
email:

Work

department:
FoU primärvård, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
workplace:
Kungsgatan 12
phone number:
0767905400
city:
411 18 Göteborg
country:

Qualified assistance

Tutor

target group and cost:
Anställda inom Primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän
orientation/description:
Inriktning mot primärvård ffa rörelseorganens sjukdomar
Handledning inom såväl kvantitativ som kvalitativ metod

Tutor

target group and cost:
Anställda inom Primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän
orientation/description:
Inriktning mot primärvård; framförallt rörelseorganens sjukdomar
Handleder inom såväl kvantitativa som kvalitativa metoder

Doctoral Thesis (1)

 1. 2009. ISBN 978-91-628-7763-7.

Article - Peer reviewed scientific (38)

 1. Bejerholm U, Larsson M, Johanson S.
  Journal of Affective Disorders 2017:207:212-220.
  Web of Science® citations 19
 2. Wikberg C, Nejati S, Larsson M, Petersson E, Westman J, Ariai N, Kivi M, Eriksson M, Eggertsen R, Hange D, Baigi A, Björkelund C.
  The Primary Care Companion for CNS Disorders 2015:17(3)
 3. Bernhardsson S, Larsson ME, Eggertsen R, Olsén MF, Johansson K, Nilsen P, Nordeman L, van Tulder M, Öberg B.
  BMC Health Serv Res 2014:14:105.
  Web of Science® citations 21
 4. Bernhardsson S, Larsson M, Eggertsen R, Fagevik Olsén M, Johansson K, Nilsen P, Nordeman L, van Tulder M, Öberg B.
  BMC Health Services Research 2014:14(1)
 5. Dahlöf L, Simonsson A, Thorn J, Larsson ME.
  Prim Health Care Res Dev 2013:1-11.
  Web of Science® citations 2
 6. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being 2013:8:Article Number: 2019.
  Web of Science® citations 16
 7. Larsson ME, Käll I, Nilsson-Helander K.
  Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2012:20(8):1632-46.
  Web of Science® citations 68
 8. Larsson ME, Nordholm LA, Ohrn I.
  BMC Musculoskelet Disord 2009:10:103.
  Web of Science® citations 8
 9. Larsson ME, Nordholm LA.
  BMC Musculoskelet Disord 2008:9:110.
  Web of Science® citations 9
 10. Lundberg M, Larsson M, Ostlund H, Styf J.
  J Rehabil Med 2006:38(1):37-43.
  Web of Science® citations 36
 11. Larsson M, Nordholm L.
  Physiotherapy Theory and Practice 2004:20(3):187-199.

Conference Paper - Peer reviewed (4)

 1. Holmgren K, Sandheimer C, Mårdby A, Larsson M, Hange D, Hensing G, Bültmann U.
  European Journal of Public Health; 2016.
 2. Dublin, Ireland: Dublin Ireland: Society for Academic Primary Care, SAPC, 45th annual scientific meeting, 6th–8th July 2016 at Dublin Castle, Ireland; 2016.; 2016.
 3. Larsson MEH, Nordholm L.
  Los Angeles, USA: 7th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Pain; 2010.

Conference Poster (2)

 1. Karlsson M, Bergenheim A, Larsson M, Nordeman L, van Tulder M, Bernhardsson S.
  Geneve: World Congress in Physical Therapy; 2019.
 2. Philadelphia: Guidelines International Network; 2016.

Conference Paper - Other (1)

 1. Göteborg: På väg mot världsklass - Vi är på spåret; 2015.

Report (2)

Education (free text)

Examina:

1992 Sjukgymnastexamen, Vårdhögskolan i Göteborg

1997 Kandidatexamen i Sjukgymnastik, Vårdhögskolan i Göteborg

2000 Magisterexamen i medicinsk vetenskap med huvudämnet sjukgymnastik, Karolinska Institutet, Stockholm

2009 Filosofie Doktorsexamen i Fysioterapi, Göteborgs universitet

Enstaka kurser:

1999 Medicinsk informatik, Göteborgs Universitet. 3,75 hp

2001 Hälsoekonomisk utvärdering, Göteborgs Universitet. 30 hp

2000 Psykologi: Grundkurs, Göteborgs Universitet. 30 hp

2008 Psykologi: Personlighet och hälsa, Göteborgs Universitet. 15 hp

2012 Akademiskt ledarskap, Vårdalinstitutet/Lunds universitet. 7,5 hp

2016 Ledning och strategiskt tänkande, Göteborgs universitet 15 hp

Forskarutbildningskurser: 

Kvantitativ metodik

2000 Kvantitativ metod och statistik, Göteborgs Universitet. 7,5 hp

2003 Forskningsstrategier och designproblem i vård och omsorgsforskning, Lunds universitet. 10,5 hp

2004 Mätlära, Göteborgs universitet. 4,5 hp

2004 Sannolikhetsteori och icke parametrisk statistik, Göteborgs universitet. 4,5 hp

2004 Variansanalys, Göteborgs universitet. 3 hp

2004 Multipel och logistisk regression, Göteborgs universitet. 4,5 hp

2004 Faktoranalys och introduktion till strukturell ekvationsmodulering. Göteborgs universitet. 4,5 hp

2004 Medicinsk statistik, Göteborgs universitet. 4,5 hp

2005 Utvärderingsmetodik i kvantitativ och kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvården, Göteborgs universitet. 7,5 hp

2006 Mät och testteori, Göteborg universitet. 7,5 hp

Kvalitativ metodik

2000 Kvalitativ forskningsmetodik, Nordiska Hälsovårdshögskolan, Göteborg. 3,8 hp

2005 Kvalitativ metodik II, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg. 11,3 hp

2007 Kvalitativ Innehållsanalys, Göteborgs universitet 3,8 hp

2007 Kvalitativa metoder inom vård- och omsorgsforskning med fokus på forskningsintervjun, Lunds universitet 7,5 hp

Övrigt

2004 Utbildning i muntlig och skriftlig presentation på engelska, Göteborgs universitet. 4,5 hp

2004 Informationssökning, Göteborgs universitet. 0,8 hp

2004 Hälsoekonomi med inriktning mot hälsa, vård och omsorg, Lunds universitet. 7,5 hp

2005 Introduktion till forskarutbildning, Göteborgs universitet. 7,5 hp

2007 Academic Writing, Göteborgs universitet 3 hp

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
20% 2011
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 2009
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 Show info
Doktorand (Vårdalinstitutet)

80% 2003 2009
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt Show info
Rehab representant FoU Primärvården Södra Bohuslän

20% 2003 2009
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R3 - Närhälsan Öckerö rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Anställd tom 2009, tjänstledig 2003-2009 för doktorandstudier
Tjänstledig för arbete som sjukgymnast på Tumlaren bad & rehabilitering 1999-03-01 - 1999-09-08

100% 1997 2003
Företag - Övrigt
100% 1995 1996
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt Show info
Sjukgymnastiken Krokslätts VC dåvarande Södra Bohuslän

100% 1993 1995
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Angered rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 1992 1993

Grants

FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg (929894) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
52 279 SEK
Karin Samsson, Maria Larsson

2019, Does the outcome of the self-reported Pain Belief Screening Instrument correlate with management pathways after orthopaedic assessment?

FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg (929510) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
90 000 SEK
Sabine Vesting, Monika Fagevik Olsén, Gun Rembeck, Maria Larsson, Annelie Gutke

2019, The AfterBabyBodyStudy- physiotherapeutic examination methods and exercise effects on muscular recovery after pregnancy.

FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg (929509) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
47 400 SEK
Lena Bornhöft, Lena Nordeman, Susanne Bernhardsson, Monica Joelsson, Maria Dottori, et al.

2019, Har mätning av handgreppstyrka effekter på fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2? En randomiserad kontrollerad studie

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (907832) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
109 000 SEK
Madeleine Bellfjord, Maria Larsson

2019, Hur kan dagligt utövande av MediAndning inom MediYoga, påverka Heart Rate Variability, (HRV) och upplevd stress och ångest hos personer med upplevda stress- och ångestrelaterade besvär? - en pilotstudie .

FoU-rådet Fyrbodal (904121) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
98 000 SEK
Anna Bergenheim, Lena Nordeman, Anna Grimby Ekman, Sandra Weineland, Maria Larsson

2019, En kombinerad behandling av stressreducerande internetbaserad kognitiv beteendeterapi och fysioterapi för personer med långvarig generaliserad smärta.

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (903271) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
97 000 SEK
Sabine Vesting, Gun Rembeck, Monika Fagevik Olsén, Annelie Gutke, Maria Larsson

2019, Utvärdering av ett mätinstrument för mätning av djupet mellan de raka magmusklerna efter graviditeten

FORTE (2018-01250)
7 167 000 SEK
Maria Larsson

2018, Tidig identifiering och samverkande insatser för att förebygga sjukskrivning för smärttillstånd: PREVSAM - en randomiserad kontrollerad studie

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (873721) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
2 000 SEK
Sabine Vesting, Gun Rembeck, Maria Larsson

2018, The AfterBabyBodyStudy- physiotherapeutic examination methods and exercise effects on muscular recovery after pregnancy.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (835151) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
214 000 SEK
Anna Bergenheim, Anna Grimby Ekman, Sandra Weineland, Lena Nordeman, Maria Larsson

2018, Undersökning av om en kombinerad behandling av fysisk aktivitet och internetbaserad kognitiv beteendeterapi inriktad på stressreducering kan påverka smärtintensiteten hos personer med långvarig generaliserad smärta.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (832541) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
208 000 SEK
Sabine Vesting, Gun Rembeck, Annelie Gutke, Monika Fagevik Olsén, Maria Larsson

2018, “Ready to resume exercising postpartum” -Testing manual examination methods and exercise recommendations for safe advice giving.

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (828531) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
7 000 SEK
Sabine Vesting, Karin Haby, Maria Larsson, Åsa Premberg

2018, ViVa - Viktiga Vanor för dig som nyss har fått barn

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (803111) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
41 000 SEK
Sabine Vesting, Karin Haby, Maria Larsson

2018, ViVa - Viktiga Vanor för dig som nyss har fått barn

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (775471) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
7 000 SEK
Sabine Vesting, Maria Larsson, Monika Fagevik Olsén

2017, Interbedömar reliabilitet av fysioterapeutiska undersökningsmetoder av bäckenbotten- och magmuskelfunktion

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (774511) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
17 181 SEK
Karin Samsson, Susanne Bernhardsson, Maria Larsson

2017, "Take me seriously and do something!" - a qualitative study exploring patients' perceptions and expectations of an upcoming orthopaedic consultation.

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (768811) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
109 000 SEK
Stefan Lundqvist, Monica Joelsson, Maria Larsson, Åsa Cider, Mats Börjesson

2017, Patienters erfarenheter av att få fysisk aktivitet på recept - FaR. Fysiskt inaktiva patienter med metabola riskfaktorer i primärvården. En kvalitativ innehållsanalys.

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (762581) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
109 000 SEK
Sabine Vesting, Maria Larsson, Monika Fagevik Olsén

2017, Interbedömar reliabilitet av fysioterapeutiska undersökningsmetoder av bäckenbotten- och magmuskelfunktion.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (751161) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
154 000 SEK
Lena Bornhöft, Lena Nordeman, Susanne Bernhardsson, Monica Joelsson, Ingela Käll, et al.

2017, Har mätning av handgreppstyrka effekter på fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2? En randomiserad kontrollerad studie

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (751101) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
217 000 SEK
Sabine Vesting, Gun Rembeck, Maria Larsson, Monika Fagevik Olsén

2017, “Ready to resume exercising postpartum” Testing manual examination methods and exercise recommendations for safe advice giving.

FoU-rådet Fyrbodal (709601) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
77 000 SEK
Marc Karlsson, Maria Larsson, Lena Nordeman, Susanne Bernhardsson, Anna Bergenheim

2017, Fysisk träning vid akut ländryggssmärta: en systematisk översikt av systematiska översikter

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (688631) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
14 000 SEK
Monica Joelsson, Maria Larsson, Susanne Bernhardsson

2017, Experiences of receiving a prescription for physical activity while having chronic musculoskeletal pain- a qualitative study

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (670931) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
13 500 SEK
Stefan Lundqvist, Åsa Cider, Mats Börjesson, Maria Larsson, Lars Hagberg

2017, Physical Activity on Prescription (PAP), in Patients with Metabolic Risk Factors. A 6-month Follow-up Study in Primary Health Care.

FORTE (2016-07419)
3 453 000 SEK
Gunnel Hensing, Ingibjörg Jonsdottir; Cecilia Björkelund; Maria EH Larsson; Stephen Stansfeld; Simon Överland; Stefan Bergman

2016, Tidig och systematisk kommunikation mellan läkare, patient och arbetsgivare för snabbare återgång i arbete. CapNote en randomiserad, kontrollerad studie i primärvården

FORTE (2016-07412)
5 686 000 SEK
Cecilia Björkelund, Carl Wikberg;Dominique Hange; Gunnel Hensing; Mats Hagberg; Ingibjörg Jonsdottir; Maria EH Larsson

2016, Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE en klusterrandomiserad studie

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (663071) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
114 000 SEK
Lina Bunketorp Käll, Maria Larsson, Yvonne Severinsson

2016, Erfarenheter och upplevelser av ett multimodalt rehabiliteringsprogram bland individer med whiplash relaterade besvär - en kvalitativ studie

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (657151) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
133 000 SEK
Maria Larsson, Susanne Bernhardsson, Marc Karlsson, Lena Nordeman, Robert Eggertsen

2016, Långtidsuppföljning av en implementering av evidensbaserade fysioterapeutiska riktlinjer i primärvården

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (653401) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
161 000 SEK
Katharina Stibrant Sunnerhagen, Åsa Axelsson, Ann Björkdahl, Maria Larsson, Karin Fröjd, et al.

2016, Tidig understödd hemgång från stroke-enhet i Göteborg. GOthenburg Very Early supported Discharge (GOTVED) NCT 01622205

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (631641) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
5 000 SEK
Madeleine Bellfjord, Anna-Karin Albinsson, Maria Larsson

2016, Utvärdering av medicinsk yoga, Mediyoga i grupp, jämfört med sedvanlig behandling hos fysioterapeut, för personer med upplevd, stressrelaterad ohälsa.

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (602221) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
109 000 SEK
Madeleine Bellfjord, Maria Larsson

2016, Utvärdering av medicinsk yoga, Mediyoga i grupp, jämfört med sedvanlig behandling hos fysioterapeut, för personer med upplevd, stressrelaterad ohälsa.

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (601521) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
69 000 SEK
Lena Bornhöft, Mimmi Larsson, Jörgen Thorn, Maria Larsson

2016, Utveckling av behandlingsstrategier för riskfaktorn låg handstyrka hos patienter med livsstilsrelaterade sjukdomar, en pilotstudie.

ALF-medel Västra Götalandsregionen (542841) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
450 000 SEK
Stefan Bergman, Ulf Lindblad, Cecilia Björkelund, Karin Asztély, Maria Larsson, et al.

2015, Från epidemiologi till klinisk praktik och samhällsinsatser för att förebygga långvarig smärta och nedsatt arbetsförmåga From epidemiology to clinical practice and social initiatives for the prevention of chronic pain and impaired work capacity

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (416191) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
10 000 SEK
Susanne Bernhardsson, Maria Larsson, Robert Eggertsen, Monika Fagevik Olsén, Lena Nordeman

2014, Evaluation of a tailored, multi-component intervention for implementation of evidence-based clinical practice guidelines in primary care physical therapy: a non-randomized controlled trial

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (421881) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
109 000 SEK
Lena Bornhöft, Lena Nordeman, Robert Eggertsen, Jörgen Thorn, Maria Larsson

2014, Effekterna av direkttriagering av patienter med muskuloskeletala besvär till sjukgymnast på vårdcentral: en pilotstudie.

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (425741) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
106 000 SEK
Karin Samsson, Susanne Bernhardsson, Maria Larsson, Jane Carlsson

2014, Patienters uppfattningar av och förväntningar på ortopedisk konsultation i primärvård.

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (425751) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
87 000 SEK
Susanne Bernhardsson, Maria Larsson

2014, Hur påverkar patientens preferenser rehabiliteringsprocessen? En kvalitativ studie

ALF-medel Västra Götalandsregionen (429571) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
725 000 SEK
Cecilia Björkelund, Ulf Lindblad, Jörgen Thorn, Jörgen Månsson, Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson), et al.

2014, Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå. Mental and metabolic stress – health effects and health care interventions. Translational research from population studies to primary care interventions

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (443911) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
5 000 SEK
Karin Samsson, Susanne Bernhardsson, Maria Larsson

2014, Patienters uppfattning av och förväntningar på ortopedisk konsultation

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (461251) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
185 000 SEK
Lena Bornhöft, Lena Nordeman, Robert Eggertsen, Jörgen Thorn, Maria Larsson

2014, Effekterna av direkttriagering av patienter med muskuloskeletala besvär till sjukgymnast på vårdcentral: en prospektiv randomiserad kontrollerad studie.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (480591) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
293 000 SEK
Katharina Stibrant Sunnerhagen, Maria Larsson, Lena Rafsten, Anna Danielsson, Ann Björkdahl

2014, Gothenburg very early supported discharge study (GOTVED) NCT01622205 Tidigt understödd hemgång från stroke-enhet i Göteborg

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (488591) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
40 000 SEK
Sabine Vesting, Maria Larsson

2014, Socialt stöd och fysisk aktivitetsnivå hos patienter som fått fysisk aktivitet på recept (FaR).

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (340871) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
105 000 SEK
Kicki Nordström, Annika Ekhammar, Maria Larsson

2013, Hur beskriver patienter med långvarig smärta sina upplevelser av Frigörande Dans med medveten kroppsnärvaro? En kvalitativ studie.

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (365941) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
10 000 SEK
Anna Simonsson, Linda Dahlöf, Maria Larsson, Jörgen Thorn

2013, Patienters erfarenhet av att triageras direkt till psykolog i Primärvården: En kvalitativ studie

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (260671) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
52 000 SEK
Susanne Bernhardsson, Maria Larsson

2012, Attityder till, kunskap om och användande av evidensbaserad praxis och riktlinjer bland sjukgymnaster i primärvård i Västra Götaland. En tvärsnittsstudie.

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (279921) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
5 000 SEK
Monica Joelsson, Maria Larsson

2012, Experiences and thoughts about receiving prescription for physical activity while having chronic pain.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (305411) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
245 000 SEK
Inger Ekman, Jörgen Thorn, Cecilia Björkelund, Karl Swedberg, Kerstin Ulin

2012, Person centred care in acute coronary syndromes

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (308771) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
244 000 SEK
Katharina Stibrant Sunnerhagen, Maria Larsson, Lena Rafsten, Anna Danielsson, Ann Björkdahl

2012, Gothenburg very early supported discharge study (GOTVED) NCT01622205 Tidigt understödd hemgång från stroke-enhet i Göteborg

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (311441) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
109 000 SEK
Monica Joelsson, Maria Larsson

2012, Erfarenheter och tankar kring att få ett recept på fysisk aktivitet när man har långvarig smärta.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (257351) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
41 000 SEK
Helena Hörder, Maria Larsson, Kerstin Frändin

2012, Ett gott åldrande -äldre personers tankar och åsikter

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (245521) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
5 000 SEK
Maria Larsson, Susanne Bernhardsson, Lena Nordeman, Gunilla Jonsson, Monika Fagevik Olsén

2012, Implementering av sjukgymnastiska riktlinjer i primärvård

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (231741) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
235 000 SEK
Maria Larsson, Susanne Bernhardsson, Lena Nordeman, Gunilla Jonsson, Monika Fagevik Olsén

2011, Implementering av evidensbaserade sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer i primärvård

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (231401) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
214 000 SEK
Inger Ekman, Jörgen Thorn, Cecilia Björkelund, Karl Swedberg, Kerstin Ulin

2011, Person centred care in acute coronary syndromes

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (195541) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
7 000 SEK
Susanne Bernhardsson, Maria Larsson

2011, Sjukgymnastisk behandling i primärvård - vilka är patientens preferenser och varför?

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (184651) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
105 000 SEK
Annika Ekhammar, Lena Melin, Maria Larsson, Jörgen Thorn

2011, Patienternas upplevelse av förändring relaterad till multimodal rehabilitering - en kvalitativ studie.

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (183751) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
105 000 SEK
Anna Simonsson, Linda Dahlöf, Maria Larsson, Jörgen Thorn

2011, Patienters upplevelse av att triageras direkt till psykolog på vårdcentral när kontaktorsaken är psykisk ohälsa - En kvalitativ studie

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (183471) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
109 000 SEK
Susanne Bernhardsson, Maria Larsson

2011, Sjukgymnastisk behandling i primärvård – vilka är patientens preferenser och varför?

FoU-rådet i Södra Älvsborg (161451) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
69 000 SEK
Helena Hörder, Kerstin Frändin, Maria Larsson

2010, Ett gott åldrande och värdet av en intervention för att stimulera till fysisk aktivitet – tankar och upplevelser hos lågaktiva äldre personer.

FoU-rådet i Södra Älvsborg (155551) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
2 000 SEK
Helena Hörder, Kerstin Frändin, Maria Larsson

2010, Ett gott åldrande och värdet av en intervention för att stimulera till fysisk aktivitet – tankar och upplevelser hos lågaktiva äldre personer

ALF-medel Västra Götalandsregionen (142971) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
675 000 SEK
Cecilia Björkelund, Robert Eggertsen, Ulf Lindblad, Jörgen Thorn, Boo Johansson, et al.

2010, Stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå. Mental stress – health effects and health care interventions. Translational research from population studies to primary care interventions

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (122281) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
18 000 SEK
Maria Larsson

2010, The management of musculoskeletal pain - whose responsibility?

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (106291) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
400 000 SEK
Nina Esfahani, Aina Granath, Maria Larsson, Sylvia Määttä

2010, Könsmönster i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (88191) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
170 000 SEK
Maria Larsson

2009, Patienters uppfattning om ansvar vid besvär från rörelseorganen och dess relation till sjukskrivning.

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (55251) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
3 160 SEK
Maria Larsson

2009, Patients\' views on responsibility for the management of musculoskeletal disorders – a qualitative study.

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (21951) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
6 000 SEK
Maria Larsson

2008, Patient self-responsibility for managing musculoskeletal disorders is associated to better outcome of physical therapy

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (20931) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
5 000 SEK
Maria Larsson, Ingbritt Öhrn, Lena Nordholm

2008, Hur resonerar patienter kring ansvar för att förebygga, behandla och hantera besvär ifrån rörelseorganen?

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (10415) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
15 000 SEK
Maria Larsson

2007, Responsibility for prevention, treatment and management of musculoskeletal disorders – a matter for the medical professionals, employers or the individual?

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (9624) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
200 000 SEK
Birgitta Wickberg, Maria Larsson

2007, Stress och ångesttillstånd hos gravida kvinnor- en sekundärpreventiv studie

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (9097) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
3 000 SEK
Maria Larsson

2006, Responsibility for prevention, treatment and management of musculoskeletal disorders – a matter for the medical professionals, employers or the individual?

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (8653) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
30 000 SEK
Karin Arvidsson, Lennart Nord, Maria Larsson

2006, Uppfattning om eget inflytande och ansvar för muskuloskeletala besvär hos patienter i Primärvården.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (1781) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
453 000 SEK
Mari Lundberg, Maria Larsson, Helene Östlund, Lennart Gustafsson, Jorma Styf

2004, Identifikation, kartläggning och sjukgymnastisk behandling av rörelserädsla hos patienter med kronisk muskuloskelettal smärta

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (1757) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
4 027 SEK
Maria Larsson

2003, Utveckling av ett attitydinstrument för att mäta ansvarsuppfattning vid muskuloskeletala besvär.

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (1532) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
35 000 SEK
Maria Larsson, Lena Nordholm

2003, Uppfattning om ansvar vid muskuloskeletala besvär hos invånarna i de olika primärvårdsområdena inom PV sö Bohuslän

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (1135) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
72 000 SEK
Maria Larsson, Lena Nordholm

2002, Uppfattning om ansvar vid muskuloskeletala besvär i relation till sjukgymnastisk behandling.

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (205) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
100 000 SEK
Maria Larsson, Lena Nordholm

2001, Människors uppfattning om ansvar vid muskuloskeletala besvär.

Supervision

Name of studentLevel of educationRoleInstitutionStartedEnded
Sabine VestingforskarutbildningHuvudhandledareGöteborgs universitet2019 
Formell pedagogisk utbildning  

HPE102, Behörighetsgivande högskolepedagogik 2: Områdesspecifik

pedagogik, Göteborgs universitet, 5 hp
2012
HPE103, Behörighetsgivande högskolepedagogik 3: Självständigt arbete, Göteborgs universitet, 5 hp2011
HPE201 Handledning i forskarutbildning, Göteborgs universitet, 5hp2010
HPE101 Behörighetsgivande högskolepedagogik 1: Baskurs, Göteborgs Universitet, 5hp2010
Handledning doktorandnivå 
Karin Samsson; Physiotherapy assessment of patients referred for orthopaedic consultation. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Fysioterapi. Halvtidsseminarium 14-03-06. Huvudhandledare

Inskriven ht-12

Disp 161215
Carl Wikberg; Aspects of patient centred treatment of depression in primary care. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för medicin/ Allmänmedicin. Bitr handledare

Inskriven vt-12

Disp 170324
Susanne Bernhardsson; Towards Evidence-Based Practice in Primary Care Physiotherapy. Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa. Halvtidsseminarium 13-10-16 Bitr handledare

Inskriven vt-12

Disp 151209
Lena Bornhöft; Physiotherapy in Primary Care Triage. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Fysioterapi.Bitr handledareInskriven ht-13 Disp 190503
Suzanne Johansson; An Individual Enabling and Support model for a working life among persons with depression and bipolar disorder. Lunds universitet Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Sektionen för Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Bitr handledare

inskriven ht-13

Disp 180426

Stefan Lundqvist Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Fysioterapi.Bitr handledare

Halvtidsseminarium 2017-11-28
Pågående inskriven ht-14

Handledning kandidatuppsatser 10p/15hp

17 st
2004-2018

Opponent

Disputation Charlotte Post Sennehed. Rehabilitation in primary care for patients with neck and back pain focusing on work ability. 2018-03-15

Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för kliniska vetenskaper, avd för Ortopedi  

Betygsnämnd 
Halvtidsseminarium doktorand Max Jacobsson, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst för kliniska vetenskaper, avd för ortopedi 2018-02-262018
Halvtidsseminarium doktorand Olof Westin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst för kliniska vetenskaper, avd för ortopedi 2017-03-272017
Halvtidsseminarium doktorand Eric Hamrin Senorski. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi/Fysioterapi. 2017-03-092017
Halvtidskontroll doktorand Michael Carmont Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst för kliniska vetenskaper, avd för ortopedi 2015-11-232015
Halvtidskontroll doktorand Karin Starzmann, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst för medicin/Allmänmedicin 2012-03-222012
Halvtidskontroll doktorand Malin Wiklund Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi/Fysioterapi. 2011-10-062011
Granskare 
Slutseminarium doktorand Annie Palstam, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, inst. för medicin, avd för reumatologi och inflammationsforskning 2014-12-052014
Slutseminarium doktorand Gunilla Limbäck Svensson, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst för kliniska vetenskaper, avd för ortopedi2013
Slutseminarium doktorand Malin Wiklund, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi/Fysioterapi. 2013-03-182013
Slutseminarium doktorand Maria Magnil Molander Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst för medicin/Allmänmedicin 2012-06-182012
Slutseminarium doktorand Susanne Gustafsson, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi/Arbetsterapi. 2011-12-022011
Slutseminarium doktorand Emma Varkey, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi/Fysioterapi. 2011-11-182011
Erfarenhet av undervisning 
FYS304 Självständigt arbete 15 hp, Grundnivå, examination 2 st x 3 hVt-2017
FYS304 Självständigt arbete 15 hp, Grundnivå, examination 1 st x 3 hHt-2016
FYS019 Självständigt arbete 15 hp, Grundnivå, examination 2 st x 3 hVt-2014
FYS019 Självständigt arbete 15 hp, Grundnivå, examination 2 st x 3 hVt-2013
FYS019 Självständigt arbete 15 hp, Grundnivå, examination 2 st x 3 hVt-2012
FYS019 Självständigt arbete 15 hp, Grundnivå, examination 3 h.Ht-2011
FYS019 Självständigt arbete 15 hp, Grundnivå, examination 3 h.Vt-2011
FYS 017 Vetenskaplig metod 7,5 hp, Grundnivå. Föreläsning enkäter 1 lektionstimma á 45 min (131105)Vt-2016
FYS 017 Vetenskaplig metod 7,5 hp, Grundnivå. Föreläsning enkäter 1 lektionstimma á 45 min (131105)Vt-2015
FYS 017 Vetenskaplig metod 7,5 hp, Grundnivå. Föreläsning enkäter 1 lektionstimma á 45 min (131105)Ht-2013
FYS 017 Vetenskaplig metod 7,5 hp, Grundnivå. Föreläsning enkäter 1 lektionstimma á 45 minVt-2013
AUD210 Vetenskaplig metod I, T2, Audionomprogrammet. Tillämpad statistik, SPSS dataövningar 6 hVt-2012
VVM041EM Vetenskapsteori och vetenskapliga metoder II T5, Audionomprogrammet. Tillämpad statistik, SPSS dataövningar, 9 hHt-2008
VVM041 Vetenskapsteori och vetenskapliga metoder II T5, Audionomprogrammet. Tillämpad statistik, dataövningar, 9 hVt-2008
VVM061 Vetenskapsteori och vetenskapliga metoder T4, Audionomprogrammet. Tillämpad statistik, dataövningar, 6,5 hVt-2008
VAT461/VSG 361 Vetenskaplig metodik inom arbetsterapi/sjukgymnastik T5, Sjukgymnast- och arbetsterapeutprogrammet. Tillämpad statistik, dataövningar, 21 hVt-2008
VSG 361 Vetenskaplig metodik inom sjukgymnastik T5, Sjukgymnastprogrammet. Föreläsning enkäter 1 lektionstimma á 45 minVt-2008
VAT461/VSG 361 Vetenskaplig metodik inom arbetsterapi/sjukgymnastik T5, Sjukgymnast- och arbetsterapeutprogrammet. Tillämpad statistik, dataövningar, 21 hHt-2007
VSG 361 Vetenskaplig metodik inom sjukgymnastik T5, Sjukgymnastprogrammet. Föreläsning enkäter 1 lektionstimma á 45 minHt-2007
VAT460/VSG 360 Vetenskaplig metodik inom arbetsterapi/sjukgymnastik T5, Sjukgymnast- och arbetsterapeutprogrammet. Tillämpad statistik, dataövningar, 21 hVt-2007
VSG 360 Vetenskaplig metodik inom sjukgymnastik T5, Sjukgymnastprogrammet. Föreläsning enkäter 1 lektionstimma á 45 minVt-2007
Vetenskaplig metodik inom sjukgymnastik, Tillämpad statistik, dataövningarHt-2001
Vetenskaplig metodik inom sjukgymnastik, Tillämpad statistik, dataövningarHt-2000

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2019-06-30 by Maria Larsson |

User account for Maria Larsson, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/user/html/249