Publication: Hur patienter med fibromyalgi och långvarig generaliserad smärta upplever fysisk aktivitet och träning

Hur patienter med fibromyalgi och långvarig generaliserad smärta upplever fysisk aktivitet och träning.
Mannerkorpi K, Gard G, Rivano-Fischer M, Nordeman L, Ericsson A.
Stockholm: Svenska Läkaresällskapets Riksstämma Stockholm 2005 : vetenskap, utbildning, kvalitet; 2005.


, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/user/publication?ref=1041791