Publication: På väg mot världsklass - forskning i primärvård Västra Götalandsregionen

På väg mot världsklass - forskning i primärvård Västra Götalandsregionen.
Nordeman LN, Almqvist EA, Rembeck GR, Larsson EL, Hansson IH, Låstberg JL, Borgman AB, Reichenberg KR, Segerblom AS.
CELA; 2013. ISBN 978-91637-2758-0.

Abstract

Boken har getts ut i såväl tryckt exemplar som e-bok. URL[http://vgregion.sidvisning.se/forskningiprimarvard/|Ta del av E-bok]. Mer än två tredjedelar av befolkningen har kontakt med primärvården under en treårsperiod. En så stor och viktig verksamhet måste också bedriva forskning och utvecklingsarbete för den framtida utvecklingen av god vård. Hitintills har bara cirka en procent av all forskning inom hälso- och sjukvård bedrivits inom primärvården. För att uppnå en evidensbaserad utveckling måste denna andel ökas. Boken är såväl en information om aktuellt arbete som en form av forskningsbokslut för åren 2010-2012.


, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/user/publication?ref=1843251