Publication: Att bli kvinna - Jobbigt eller något att se fram emot

Att bli kvinna - Jobbigt eller något att se fram emot.
2004

Abstract

Beskrivning av en arbetsmodell för flickor i årskurs 6, enkätstudie om kunskap och attityder. C-uppsats Göteborgs universitet. Rapport, folkhälsoprojekt (1997. Institutionen för vårdpedagogik C-uppsats(2004).


, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/user/publication?ref=88131