Publication: När mensen kommer……

När mensen kommer…….
Höjeberg PH, Rembeck G.
Stockholm: Hälsopedagogik HB. ISBN 91-972274-2-0.; 2002.

Abstract

Informationskrift till flickor som är i den tidiga fasen av puberteten. Boken är i pocketformat och tar upp vad som händer i kroppen förändras och hur det känns.


, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/alvsborg/user/publication?ref=88161