Centrum för forskning och utveckling, Uppsala universitet/Region Gävleborg

Ansökan om forskning i Region Gävleborg

Forskning förbättrar möjligheten till god kvalitet och utgör en nödvändig länk i kedjan att ta fram och tillämpa nya vetenskapliga rön.

Detta är Region Gävleborgs portal för ansökningar om FoU-medel. En förutsättning för att söka till Region Gävleborgs forskarutbildning är att du har en tillsvidareanställning inom Region Gävleborg, Folktandvården Gävleborg AB eller en anställning inom en hälso- och sjukvårdsverksamhet som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg.

För att kunna skriva en ansökan måste du registrera dig i systemet och skapa ett personkort. Anvisningar för sökande finns i början av formuläret, vi rekommenderar att du skriver ut dessa och har dem till hands när du skriver din ansökan. Har du frågor eller funderingar så tag kontakt med CFUG i god tid innan du påbörjar din ansökan. Du som avser att söka medel kommer via nedanstående länk till de ansökningsformulär som gäller för CFUG.

Nästa ansökningsperiod sker våren 2020, datum meddelas senare.

Gransking av ansökan Digitala vårdkedjor pågår, beslut meddelas i december.

 
| typelist | width:100%;margin: 10px 0;float: none;

För frågor om ansökan:

Centrum för forskning och utveckling
E-post:

För systemteknisk support:

Researchweb support
E-post:

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.
]


Centrum för forskning och utveckling, Uppsala universitet/Region Gävleborg, from Centrum för forskning och utveckling, Uppsala universitet/Region Gävleborg
http://researchweb.org/is/en/cfug