Lägga till och/eller redigera anslag i CV/ansökan
Back to manual

Anslag

En forskares förmåga att attrahera anslag är en merit som ofta värderas högt, både vid ansökningstillfällen och i utvärderingar.

Nu blir anslag en del av CV:t, precis som publikationer och andra meriter. Det blir också mycket enklare för forskarna att lägga till sina anslag i ansökningar, projekt och CV:t, utan dubbelinmatning. Anslag som kommer från en anslagsgivare som använder Researchweb®® dyker upp automatiskt och blir markerat som ett ”verifierat” anslag.

Anslag i CV-delen:

  1. Klicka på ditt namn längst upp till höger.
  2. Klicka på fliken "CV" och där efter på "Anslag".

Du presenteras nu med en lista på beviljade anslag som du har fått i Researchweb®. I sökfältet så kan du söka på dina redan inlagda anslag. Klicka på knappen intill varje anslag för att inkludera eller exkludera ett anslag i ditt CV. Om du inkluderar ett anslag blir det tillgängligt för granskare och andra användare (beroende på dina sekretessinställningar).

  1. Vill du lägga till ett nytt anslag så klickar du på +-knappen.
  2. Fyll i alla obligatoriska fält.
  3. Klicka på pilen nedåt under fältet "år" för att fylla i ej obligatorisk infomation om ditt anslag.
  4. Spara

Anslag i ansöknings-delen:

I din ansökan (om anslagsgivaren kräver in uppgifterna) så klickar du som sökande på "Redigera bidragsgivare". Där presenteras du med en lista på dina anslag. Klicka på knappen intill varje anslag för att inkludera eller exkludera ett anslag i din ansökan. Då blir det tillgängligt för granskare och andra användare (beroende på dina sekretessinställningar). Klicka på +-knappen för att lägga till ett nytt anslag. Alla nya anslag du fyller i här läggs automatiskt till i ditt CV. Du har möjlighet att söka på ett anslag som redan finns i din lista genom att använda sökfunktionene "Sök efter anslag".

PublishedDocument information: Lägga till och/eller redigera anslag i CV/ansökan | Last modified: 2019-08-27 by Researchweb Support 7

Lägga till och/eller redigera anslag i CV/ansökan, from Centrum för forskning och utveckling, Uppsala universitet/Region Gävleborg
http://researchweb.org/is/en/cfug/document/252952