FoU-centrum/CKF Sörmland

Centrum för klinisk forskning Region Sörmland

Bild av vit näckros

Välkommen till Region Sörmlands ingång för ansökan om forskningsmedel.

Nu är höstens ansökan öppen med sista ansökningsdag 11 oktober 2019. Höstens ansökan är huvudansökningstillfälle för kommande verksamhetsår 2020.

Nedan finns de olika stöden som man kan söka:

Planeringsstöd - Du kan få upp till 2 veckors stöd. Planeringsstöd är för dig som ska starta igång helt nya projekt. Med ett planeringsstöd kan du ex. möjliggöra en ordentlig litteraturomgång, diskutera projektupplägg med statistiker och/eller handledare och för att efter detta kunna skriva en genomarbetad forskningsplan. I förekommande fall skall även en etisk ansökan skrivas med hjälp av planeringsstödet.

Projektstöd - Projektstöd är för dig som redan har kommit igång med ett projekt. Du kan få stöd upp till 6 veckor.

Doktorandstöd - Doktorandstöd är för dig som är registrerad doktorand. Du kan få upp till 50 % av heltid.

Post doc-stöd - Post doc-stöd är för dig som har disputerat. Du kan få upp till 20 % av heltid.

Alla som är anställda inom Region Sörmland och alla privata vårdgivare i Sörmland med avtal med Region Sörmland har rätt att söka. Under förutsättning att anställningen/avtalet gäller minst 50 % av heltid. Aktiviteter som förväntas ingå i verksamhetens ordinarie uppdrag kan inte beredas medel. Dit hör exempelvis det obligatoriska projektarbetet inom ST-läkarutbildningen.

Centrum för klinisk forskning ger huvudsakligen stöd till klinisk och patientnära forskning inom Region Sörmland.

Vill du veta mer om Centrum för klinisk forskning klicka dig vidare till vår hemsida eller ring Pernilla Larsson 016-10 54 01.

För systemtekniska frågor:

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.
nyheter
sista ansökningsdag

 


FoU-centrum/CKF Sörmland, from FoU-centrum/CKF Sörmland
http://researchweb.org/is/en/dll