Prioriteringskommittéernas ledamöter

Prioriteringskommitté 1 - Den unga människans hälsa

Prioriteringskommitté 2 - Den vuxna människans hälsa

Prioriteringskommitté 3 - Den äldre människans hälsa

Prioriteringskommitté 4 - FoU inom kvalité, utvärdering och verksamhetsutveckling

Prioriteringskommitté som granskar ansökningar gällande forskningstid för disputerade

PublishedDocument information: Prioriteringskommittéernas ledamöter | Last modified: 2019-11-29 by Agneta Andersson

Prioriteringskommittéernas ledamöter, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://researchweb.org/is/en/forss/document/1983/