Förändringar i Researchweb med anledning av införandet av GDPR

Förändringar i Researchweb med anledning av införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projektdatabasen från och med 25 maj

Genom att du skickar in en ansökan  till FORSS i  vårt ansökningssystem så  godkänner du den administrativa hanteringen som krävs för att ansökan ska kunna granskas, beslutas och utvärderas

PublishedDocument information: Förändringar i Researchweb med anledning av införandet av GDPR | Created: 2019-06-17 by Researchweb Support 7

Förändringar i Researchweb med anledning av införandet av GDPR, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://researchweb.org/is/en/forss/document/252591