Allmänläkares attityder till läkemedelinformation från läkemedelsindustrin och från samhället. En enkätstudie.
Allmänläkares attityder till läkemedelinformation från läkemedelsindustrin och från samhället. En enkätstudie.
Project number : 318
Created by: Ingmarie Skoglund, 2005-08-29
Last revised by: Ingmarie Skoglund, 2012-11-06
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2003-10-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2011-09-30
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

GPs' opinions of public and industrial information regarding drugs: a cross-sectionsal study

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Syfte: Aatt undersöka allmänläkares attityder till läkemedelsinformation från samhället och från industrin.
brukar få.
Metod: Tvärsnittsstudie med attitydformulär analyserad med flernivåmodell och
multipel logistisk regressionsanalys.

Resultat:En majoritet av allmänläkarna ansåg att
industrins läkemedelsinformation var alltför omfattande och att deras
huvuduppgift var försäljning. Samhällets läkemedelsinformation
ansågs användbar och av hög kvalitet. Kvinnliga allmänläkare uppskattade
samhällets läkemedels information betydligt mera än de manliga läkarna
gjorde

Sammanfattning och betydelse: Kvinnliga allmänläkare uppskattade samhällets
läkemedelsinformation mycket mer än vad männen gjorde. En majoritet av läkarna ansåg att samhällets information var av god kvalitet samt att industrins information var alltför omfattande. Kunskaperna kan ha betydelse för att förbättra genomslag av läkemedelsinformation.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Questionnaires
Predetermined sets of questions used to collect data - clinical data, social status, occupational group, etc. The term is often applied to a self-completed survey instrument.
Physicians, Family
Those physicians who have completed the education requirements specified by the American Academy of Family Physicians.
Drug Information Services
Services providing pharmaceutic and therapeutic drug information and consultation.
Drug Industry
That segment of commercial enterprise devoted to the design, development, and manufacture of chemical products for use in the diagnosis and treatment of disease, disability, or other dysfunction, or to improve function.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Supervisor

Margareta Möller
Leg. Sjukgymnast, Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg
Kirsten Mehlig
Statistiker, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Allmänläkares attityder till läkemedelinformation från läkemedelsindustrin och från samhället. En enkätstudie., from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/318