Faktorer som påverkar tidigt eller sent identifierande av funktionshindrade barns problem
Faktorer som påverkar tidigt eller sent identifierande av funktionshindrade barns problem
Project number : 357
Created by: Alli-Marie Tuominen-Eriksson, 2005-10-06
Last revised by: Ronny Gunnarsson, 2012-10-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2002-02-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2012-07-17
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Undersöka samband mellan epilepsi och språksvårigheter. Mer information kommer snart.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Disabled Persons
Persons with physical or mental disabilities that affect or limit their activities of daily living and that may require special accommodations.
Child
A person 6 to 12 years of age. An individual 2 to 5 years old is CHILD, PRESCHOOL.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Habilitering & Hälsa workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Yvonne Svensson
Logoped, Handikappförvaltningen, Habiliteringen Fyrbodal

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Faktorer som påverkar tidigt eller sent identifierande av funktionshindrade barns problem, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/project/357