Publication: Attitudes and feelings towards menstruation and womanhood in girls at menarche

Attitudes and feelings towards menstruation and womanhood in girls at menarche.
Acta Paediatr. 2006 Jun:95(6):707-14.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=1301171