Publication: The effect of acupuncture on allergic rhinitis: a randomized controlled clinical trial

The effect of acupuncture on allergic rhinitis: a randomized controlled clinical trial.
Magnusson AL, Svensson RE, Leirvik C, Gunnarsson RK.
Am J Chin Med. 2004:32(1):105-15.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=131