Publication: GPs' opinions of public and industrial information regarding drugs: a cross-sectional study

GPs' opinions of public and industrial information regarding drugs: a cross-sectional study.
BMC Health Serv Res 2011:11:204.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=1619921