Publication: Urine culture doubtful in determining etiology of diffuse symptoms

Urine culture doubtful in determining etiology of diffuse symptoms.
Sundvall P, Ulleryd P, Gunnarsson R.
Tampere, Finland: 18th Nordic Congress of General Practice. Oral Presentation On Completed Research; 2013.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=1784801