Publication: [Updated guidelines for acute pharyngotonsillitis provides good support. But more research is needed on Fusobacterium necrophorum]

[Updated guidelines for acute pharyngotonsillitis provides good support. But more research is needed on Fusobacterium necrophorum].
[Uppdaterade riktlinjer för akut faryngotonsillit ger bra stöd. Men mer forskning behövs om Fusobacterium necrophorum.]
Läkartidningen 2014:111(3-4):78.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=1843621