Publication: A review of treatment interventions in whiplash-associated disorders

A review of treatment interventions in whiplash-associated disorders.
Eur Spine J 2004 Aug:13(5):387-97.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=2076111