Publication: Predictors for future activity limitation in female patients with chronic low back pain consulting primary care

Predictors for future activity limitation in female patients with chronic low back pain consulting primary care.
Singapore: 9th Interdisciplinary World Congress on Low Back Pain and Pelvic Girdle Pain, 31-10 ---3-11 2016, Singapore; 2016.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=2451701