Publication: Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter. Kunskaper och erfarenheter

Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter. Kunskaper och erfarenheter.
Gothenburg: Gothenburg University; 2017. ISBN 978-91-629-0125-7.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=2863261