Publication: Symptoms and diagnostic criteria of acquired Megacolon - a systematic literature review

Symptoms and diagnostic criteria of acquired Megacolon - a systematic literature review.
BMC gastroenterology 2018:18(1):25.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=2874991