Publication: FoU-Rapport nr 030 - DORIS Doktorns råd i sjukvårdsfrågor - Medicinsk information via telefon

FoU-Rapport nr 030 - DORIS Doktorns råd i sjukvårdsfrågor - Medicinsk information via telefon.
Gunnarsson R, Lind H, Bruce C.
Borås: FoU-Enheten primärvården södra Älvsborg; 1999.

Abstract

Bakgrund:

Minskade resurser och ökade krav har tvingat sjukvården att prioritera hårdare. Tyvärr medför detta stigande väntetider och svårare att komma fram i telefon. Det är därför angeläget att människor med enklare åkommor i så stor utsträckning som möjligt kan klara sina problem själva utan att behöva kontakta den offentliga sjukvården. Detta har hälso- och sjukvården försökt stödja med olika varianter av broschyrer innehållande råd i egenvård. En nackdel med dessa broschyrer är att man ofta får dem när man inte är sjuk. När man sedan behöver broschyren kanske man har förlagt den. Är broschyren gammal kanske den delvis är inaktuell. Broschyrer som ger råd om egenvård kommer fortfarande att ha en viktig plats. Som komplement till dessa broschyrer har man sista åren provat talsvarssystem. Tanken med ett talsvarssystem är att avlasta sjukvården en del telefonsamtal där patienten skulle kunna klara problemet själv om information om problemet varit lättillgänglig.

Syfte Och Metod:

För att utvärdera effekten av egenvårdsråd presenterade i ett talsvarssystem startade primärvården i Borås-Bollebygd december 1997 DORIS (Doktorns råd i sjukvårdsfrågor). Befolkningen kan kostnadsfritt ringa dygnet runt till DORIS och få aktuella råd upplästa. Informationen i DORIS uppdateras regelbundet. Vi ville se om tekniken fungerade, om folk ringde och om detta påverkade antalet samtal till sjukvårdsupplysningen.

Resultat Och Diskussion:

Vår erfarenhet är att egenvårdsråd med hjälp av talsvar rent tekniskt fungerar bra. I projekt DORIS har kostnaderna varit mycket låga. Informationen är lätt att uppdatera. Användandet är starkt beroende av resurserna för marknadsföring. Andelen i befolkningen som använder ett sådant här system är sannolikt inte så hög och ligger i vårt försök kring 1-2%. Eftersom en så låg andel av befolkningen använde systemet kunde vi inte påvisa någon effekt på antalet samtal till sjukvårdsupplysningen. Med effektiv marknadsföring skulle andelen som ringer troligen kunna ökas. Det går inte i nuläget att säga hur mycket man kan öka användandet men gissningsvis upp till 2-10% av befolkningen. Vi tror inte det är realistiskt att 30-50% av befolkningen skulle utnyttja ett informationssystem som Doris. Ett talsvarssystem baserad på den teknologi som DORIS använder blir sannolikt mycket kostnadseffektivt om ett större geografiskt område (exempelvis Västra Götaland) slår sig samman. Talsvar är dessutom en utmärkt informationskanal till synskadade, en patientgrupp som har mycket svårt att använda gängse broschyrer i egenvård.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=52801