Publication: How to retrieve information on ongoing projects and publications

How to retrieve information on ongoing projects and publications.
Göteborg: A national or Nordic perspective on project database, publication database and bibliometric analysis; 2009.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref=586431