Group Advisory panel members

Ronny Gunnarsson
Peter Ulleryd
Sigvard Mölstad

, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref_id=2799731&group=1