Group Advisory panel members

Bernhard Baune
Lee Kennedy
Ronny Gunnarsson

, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/en/foualvsborg/user/publication?ref_id=2826551&group=1