FoU i Region Gävleborg

Du är också välkommen att besöka Region Gävleborgs hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Gävleborg.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Gävleborgs läns forskningsbokslut.

Nya projekt

Lise-Lotte Sundgren
2019-09-11
ää
Published
Anne Huitema Eekhoudt
2019-05-30
I denna studie kommer vi att beskriva hur vi har upptäckt en ny hemoglobin mutation hos en patient som till des drabbades av idiopatisk erytrcytos. Erytrocytos innebär ett onormalt hög halt av röda blodkroppar och därmed blodvärde (hemoglobin, Hb). En annan sjukdom som ger erytrocytos kallas ...
Published
Jenny Wennberg
2019-06-03
Internationell multicenterstudie som primärt vill titta på kompikationer vid akuta intubationer och sövningar.
Published
Jonny Nordström
2019-02-20
För att mäta blodflöde i hjärtmuskeln kan radioaktivt vatten och en PET-kamera användas. Denna metod anses vara bästa referensmetod för icke-invasiv mätning av blodflöde och används vid diganos av ischemisk hjärtsjukdom. Vid denna diagnos är det utöver en blodflödesmätning även ...
Published


FoU i Region Gävleborg, from FoU i Region Gävleborg
http://researchweb.org/is/en/foucfug