I vilken omfattning utför tandhygienisten intra- och extra oral inspektion av orala slemhinnan
I vilken omfattning utför tandhygienisten intra- och extra oral inspektion av orala slemhinnan
Project number : 272744
Created by: Kristina Edman, 2019-08-31
Last revised by: Kristina Edman, 2019-09-06
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Hämta din registeranmälan

  1. Intra/extraoral munslemhinneinspektion, Registeranmälan
  2. I vilken omfattning utför tandhygienisten intra- och extra oral inspektion av orala slemhinnan, Projektanmälan

Grundläggande information om projektet

Akronym

Intra/extra oral inspektion av munslemhinnan

Populärvetenskaplig sammanfattning

Oral cancer är den 5-6:e vanligaste tumören i världen med ca 1000 fall i Sverige per år. Incidensen ökar i
Sverige pga. en åldrande befolkning och en ökning av cancer orsakad av högrisk humant papillomvirus (hrHPV)
hos allt yngre individer medan antalet tumörer orsakade av tobak och alkohol är konstant. Överlevnaden under
perioden 2008–12 var 55 % samt 3-4 % i de avancerade fallen. Det prognostiseras att 2020 kommer hrHPV vara
den dominerande riskfaktorn. Då munhålecancer till största del orsakas av kända faktorer går den att förebygga
genom att patienterna riskbedöms, beteende bearbetas, genom klinisk uppföljning och vävnadsprover. En av
tandvårdens viktigaste uppgifter är riskbedömning av munhålesjukdomar. De vanligaste, potentiellt maligna
slemhinneförändringarna är lichen planus, leukoplakier och erythroplakier. En tidig diagnostik innebär att
sjukdomen i de flesta fall kan behandlas med gott resultat. Dessvärre upptäcks många fall av cancer i munhåla
och svalg sent då cancern har spridit sig till omgivande vävnad eller andra delar av kroppen.
I tandhygienistens utbildning ingår att identifiera intraorala förändringar munslemhinnan som avviker från det
normala. Om en avvikande förändring kan ses ska tandhygienisten hänvisa patienten till tandläkaren för
kompletterande undersökning och diagnostik samt eventuellt remiss till Orofacial medicin. En kanadensisk studie
visade att hindrande faktorer för en tandhygienist att utföra undersökning av munslemhinnan var tidsbrist samt
oro över hur patienten skulle reagera. C hefen bestämde undersökningstiden och den ansågs ofta vara för kort
för en adekvat undersökning och bedömning. Till skilland från tex. i Kanada tränas inte tandhygienisten i Sverige
(under sin utbildning) till extraoral inspektion, dvs. om hud, ögon och läppar är intakta eller palpera lymfkörtlar
eller sköldkörteln.

Beräknat slutdatum

2020-12-31

Ämnesområde

checked Odontologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Övergripande diagnoskod ICD-10

U00-U99 Koder för särskilda ändamål

Diagnoskod ICD-10, ICF & ICF-CY

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Studiecentra

Singelcenterstudie

Beräknad inklusion av forskningspersoner

1 500

Information om medarbetare och organisationer

Medarbetare

Välj medarbetarens roll i projektet

Medarbetare

Välj medarbetarens roll i projektet

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Tandvård - Folktandvårdens kansli

Forskningshuvudman

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Tandvård - Folktandvårdens kansli

Projektets ID-nummer

EPM/EPN-nummer

2019-03903

Sökt till nämnd i

Uppsala

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

NCT04079491

I vilken omfattning utför tandhygienisten intra- och extra oral inspektion av orala slemhinnan, from FoU i Region Dalarna
http://researchweb.org/is/en/fouckfuu/project/272744